Vad skapar trygghet i en orolig värld?

Sverige är fantastiskt! Vi måste låta det förbli fantastiskt för alla som bor här, menar insändarskribenten.

Staten måste satsa mer pengar på sjukvården. Vart tog alla löften vägen som utlovades efter corona-pandemin där det blev tydligt hur vår sjukvård saknar resurser, undrar insändarskribenten.

Staten måste satsa mer pengar på sjukvården. Vart tog alla löften vägen som utlovades efter corona-pandemin där det blev tydligt hur vår sjukvård saknar resurser, undrar insändarskribenten.

Foto: Simon Rehnström/SvD/TT

Insändare2024-06-12 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi lever i en orolig värld med krigshot och klimathot och de flesta känner nog oro inför framtiden. Vad behövs för att öka vår trygghet? Det här efterlyser jag:

• En fungerande och tillgänglig sjukvård. Staten måste satsa mer pengar på sjukvården. Vart tog alla löften vägen som utlovades efter corona-pandemin där det blev tydligt hur vår sjukvård saknar resurser? Vårdpersonalen måste få rimlig lön för sitt arbete och mänskliga arbetstider.

• God barnomsorg och skola. Alla barn behöver god omsorg och välutbildade pedagoger i trygga, mindre grupper med kontinuitet, och extrastöd vid behov. Även här behöver personalen rimliga arbetsförhållanden. Och skolor ska inte drivas av vinstintressen där våra skattepengar går till aktieutdelning. Satsa tidigt på barnen så är chanserna goda att bromsa den pågående gängkriminaliteten. Bättre att satsa på skolor och fritidsaktiviteter än på en massa nya fängelser. Folkbildning och folkhögskolor behöver få tillbaka sina bidrag för att fånga upp de som inte gått raka vägen genom skolan.

• Ett starkt klimatarbete. Vi måste bromsa den eskalerande klimat- och miljökatastrofen för att över huvud taget få en dräglig framtid. Just nu ökar Sveriges koldioxidutsläpp. Bygg ut kollektivtrafiken, även på landsbygden så det blir möjligt att bo där och ta sig till skola och arbete kollektivt. Rusta upp järnvägen i stället för att gynna flygandet. Värna biologisk mångfald.

• Värna vårt dricksvatten och inhemska matproduktion. Låt inte militärövningar och framtida gruvor riskera att förstöra vår största
sötvattentäkt – Vättern. Bebygg inte Sveriges finaste åkermarker.

• Trygg och fungerande äldreomsorg. Äldreomsorgen är på många håll en skamfläck för vårt land. Vi måste kunna ge våra äldre en värdig och god omsorg – glöm inte att vi alla blir äldre. Även här behövs goda arbetsvillkor.

Om detta prioriteras i stället för alla miljarder som satsas på försvar skulle jag känna mig tryggare i Sverige. Jag inser att vi bör ha ett gott försvar, men jag känner mig inte speciellt lugnare med Nato, då vi låter amerikansk militär få fri tillgång till luft, land och vatten på 17 (!) olika platser i Sverige. Dessutom riskerar vi att få kärnvapen utplacerade i landet.

Jag oroar mig också för att bidragen till olika fredsgrupper dragits in. Vad skickar det för signaler? Ska vi inte arbeta för fred?
Vi måste börja hushålla mer med våra resurser. Låt oss satsa på förnyelsebar energi.

Kärnkraften som blivit populär igen verkar bli en mycket dyr lösning och lämnar avfall som är fruktansvärt giftigt i tusentals år.
Låt inte inkomstklyftorna växa mer i Sverige! De sliter sönder vårt land och är helt orimliga i dag. Antalet miljardärer i landet ökar snabbt. Beskatta inkomster och kapital. 

Sverige är fantastiskt! Vi måste låta det förbli fantastiskt för alla som bor här.