Vad har hänt med Socialdemokraterna i Linköping?

Det anmärkningsvärda är att Socialdemokraterna i Linköping är delaktiga och stöder dessa nedläggningsförslag i stället för att som tidigare stå upp och värna om alla människors rätt till ett drägligt liv, skriver en Linköpingsbo.

Jag har full förståelse för att det är en stor förändring för de Linköpingsbor som besökt Lotsen och Reaktiva. För oss har det varit viktigt att det även efter den 30 juni finns öppna verksamheter i Linköping för våra medborgare, skriver Kristina Edlund (S).

Jag har full förståelse för att det är en stor förändring för de Linköpingsbor som besökt Lotsen och Reaktiva. För oss har det varit viktigt att det även efter den 30 juni finns öppna verksamheter i Linköping för våra medborgare, skriver Kristina Edlund (S).

Foto: Dennis Petersson/Jasmine Hübinette/Corren arkiv

Insändare2024-06-07 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Socialdemokraterna har spelat en avgörande roll i att forma det moderna Sverige och dess välfärdssystem och deras arbete har bidragit till en mer rättvis och jämlik samhällsstruktur. Socialdemokraternas grundläggande värderingar är demokrati, jämlikhet, solidaritet och alla människors lika värde. Socialdemokraternas arbete med det svenska folkhemmet är grunden för det välfärdssystem som vi har i Sverige. Tyvärr är nu socialdemokraterna i Linköping med och monterar ned det välfärdssamhälle som de tidigare varit med att bygga upp. Vad har hänt med Socialdemokraterna i Linköping? Har Socialdemokraterna helt tappat sin politiska kompass?

I Linköping är det Socialdemokraterna som styr tillsammans med Moderaterna. Att Moderaterna vill lägga ner viktiga verksamheter som Lotsen, Reaktiva och Ådala är kanske inte så förvånande, men att Socialdemokraterna är delaktiga i dessa nedläggningar är däremot mer anmärkningsvärt. Moderaternas mål verkar vara att kunna hålla en låg kommunalskatt genom att lägga en stram budget. Resultatet blir att man därmed behöver spara och lägga ner olika kommunala verksamheter även de som i flera fall drabbar de sjuka och svaga i samhället. Det anmärkningsvärda är att Socialdemokraterna i Linköping är delaktiga och stöder dessa nedläggningsförslag i stället för att som tidigare stå upp och värna om alla människors rätt till ett drägligt liv.

När det gäller Lotsen och Reaktiva har en enhällig opposition i kommunstyrelsen (ks) tagit fram extra pengar för att dessa verksamheter ska kunna leva vidare. Vid möte i ks den 16 april togs beslut om att 5 miljoner kronor skulle tillskjutas till socialnämnden för att rädda verksamheterna Lotsen och Reaktiva. Trots beslut i ks tänker socialnämnden inte rädda Lotsen och Reaktiva.

Socialnämndens ordförande som är moderat har själv varit med att fatta beslutet i ks, men vill inte acceptera beslutet utan vill tvärtemot ks beslut fortfarande lägga ner Lotsen och Reaktiva. Detta är häpnadsväckande. I ett demokratiskt samhälle förväntas att politiker följer de demokratiska beslut som fattas och inte försöker föra sin egen politik.

Socialdemokraterna har både i ks och i socialnämnden röstat för nedläggning av Lotsen och Reaktiva, alltså på samma sätt som Moderaterna. Detta går helt emot partiets grundläggande värderingar som jämlikhet, solidaritet och alla människors lika värde. Man låter de sjuka och svaga få betala de besparingar som man ska göra. Samarbetet med Moderaterna gör att Socialdemokraterna numera för en moderat politik. Detta är beklagligt och många socialdemokrater känner sig inte längre hemma i partiet. 

I Linköping är det numera oppositionspartierna som för en socialvänlig politik och vill rädda Lotsen och Reaktiva från nedläggning. Det är sorgligt att Socialdemokraterna i Linköping inte förstår hur viktigt det är att dessa verksamheter får vara kvar. 

"Före detta socialdemokrat"

Svar från Linköpings kommun:

Socialdemokraterna har de senaste hundra åren spelat en avgörande roll i arbetet med att lyfta Sverige ur fattigdom och bygga vår välfärdsstat. Arbetet med att rusta Sverige för framtiden är ett ständigt pågående arbete. För oss socialdemokrater är det självklart att alltid prioritera välfärden. För att kunna driva igenom vår politik krävs dock att vi är med och styr och då krävs samarbete och kompromisser med andra partier. 

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur. De senaste åren har varit svåra för alla kommuner och regioner i vårt land. Vi ser hur sjukvården i Region Östergötland tvingas till stora varsel och kommuner i vår närhet gör drastiska nedskärningar för att få budgeten att gå ihop. Statens tillskott har inte motsvarat de kostnadsökningar Sveriges kommuner och regioner haft till följd av inflationen. 

Även Linköping påverkas. Samtidigt som det tuffa ekonomiska läget förändras Sveriges demografi. Antalet barn och unga minskar samtidigt som antalet äldre ökar kraftigt. Dessutom ser vi hur gängkriminalitet tvingar oss att prioritera om. Att ta ekonomiskt ansvar har alltid varit viktigt för oss socialdemokrater och det krävs för att vår välfärd långsiktigt ska kunna tryggas.

Att ta ansvar är dock inte alltid enkelt. De senaste åren har vi varit med och fattat tuffa beslut. För några månader sedan beslutade social- och omsorgsnämnden att den 30 juni 2024 lägga ner de öppna verksamheterna Lotsen och Reaktiva. Trots stora ekonomiska tillskott de senaste åren har nämndens underskott vuxit.

Jag har full förståelse för att det är en stor förändring för de Linköpingsbor som besökt Lotsen och Reaktiva. För oss har det varit viktigt att det även efter den 30 juni finns öppna verksamheter i Linköping för våra medborgare.

Vår förhoppning är att de svåra åren nu går mot sitt slut. Tillsammans med Centerpartiet har styret beslutat att låta en idéburen aktör öppna en ny verksamhet under 2025, som bland annat ska vända sig mot de målgrupper som berörts av nedläggningarna. 

Detta, tillsammans med större satsningar på förskola, skola, omsorg och äldreomsorg, kommer att bygga Linköpings välfärd starkare och är möjligt tack vare ekonomiskt ansvarstagande tidigare år.

Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande