Vad gör Linköping för att minska utsläppen?

Arbetar kommunen på ett omfattande spårvägsnät, frågar sig insändarskribenten.
Arbetar kommunen på ett omfattande spårvägsnät, frågar sig insändarskribenten.

Insändare 4 maj 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På sju år måste Linköpings utsläpp halveras, enligt FN:s klimatpanel IPCC. Budskapet är tydligt, säger IPCC: Stora, snabba och permanenta utsläppsminskningar är nödvändiga. 

En tredjedel av utsläppen kommer från ”transportsektorn”. Vad gör Linköpings kommun åt den tredjedelen – och då inte i princip eller på pappret eller med munnen utan i verkligheten? Arbetar på ett omfattande spårvägsnät, i trafik inom de sju åren? Satsar på en ”light-rail-järnväg” till Vreta kloster och Berg? Förser kommunens industrier och storlager med järnvägsspår (en tvåårsplan?) med början med de egna fjärrvärmeverken (ettårsplan?)? Bygger en godsterminal? Sponsrar elektrifieringen av de regionala järnvägarna i kommunen? Utökar pendeltågstrafiken? 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa