Vad får vi för tv för våra skattepengar?

Insändare2022-09-08 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Vad f-n får man för pengarna!" (känt citat)
Vad får man för public service-pengarna vill vi gärna lägga till! Avgiften till public service var tidigare en fast avgift per hushåll (cirka 800 kronor). Nu är den skattefinansierad med procent på inkomst (med två personers hushåll cirka 1 600 kronor/år). Det här ger public service stora och "säkra" inkomster (som vid behov bara behöver justeras med en procentsiffra).

Man vet alltså vad för pengar som strömmar in varje år. Utan ansträngning. 

Har programmen blivit bättre? Har antal kanaler ökat? Hur mycket har administrationen ökat? 
Det finns politiska förslag på att minska kostnaderna till hälften (från cirka 9 miljarder till hälften). Varför debatteras inte detta mer i valtider som dessa? Här finns stora pengar att tjäna och höja effektiviteten med bra program.

Vad gav senaste sommaren? Repriser på repriser utan att public service behövde anstränga sig.
Upp till kamp för effektivitet och ett bra programutbud.