Vad är Stångåstadens planer kring laddstolpar?

Hur planerar Stångåstaden för att sätta upp laddstolpar i garage och på yttre parkeringsytor, undrar insändarskribenten.
Hur planerar Stångåstaden för att sätta upp laddstolpar i garage och på yttre parkeringsytor, undrar insändarskribenten.

2021 såldes drygt 60 000 nya elbilar i Sverige – en fördubbling av antalet registrerade 2020.

Insändare 23 mars 2022 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Blir det ytterligare en fördubbling 2022? Mot denna bakgrund vore det intressant att höra Stångåstadens planer för att möta detta och kommande behov, det vill säga hur planerar man att sätta upp laddstolpar i garage och på yttre parkeringsytor. Planer i allmänhet och Stolplyckan i synnerhet. I Stolplyckan pågår nu omfattande renovering som ska pågå till 2025 och i området finns över 200 hyresgäster.

"JOB"

Svar från Stångåstaden:

Stångåstaden följer givetvis utvecklingen på elbilsmarknaden och arbetar aktivt för att ge goda förutsättningar för ett hållbart resande hos våra hyresgäster. Vår satsning på laddplatser bedrivs på lite olika sätt. Där det är möjligt erbjuder vi våra hyresgäster att komplettera sin befintliga parkeringsplats med en laddstolpe. Som ett led i att kunna erbjuda våra hyresgäster utökade möjligheter att ladda sina elbilar lanserade vi förra året även så kallade laddkluster runtom i staden. Laddkluster innebär att vi bygger flera laddplatser samlade på ett och samma ställe där ett antal platser är fasta parkeringsplatser som hyrs av våra hyresgäster medan några platser fungerar som besöksplatser. 

I dag har vi laddkluster i Vasastaden och i Berga men vi kommer att utöka med ytterligare laddkluster under året. Vi skapar även nya laddplatser i samband med att vi bygger nya bostäder och därmed nya parkeringsplatser. När det gäller området kring Stolplyckan så förbereder vi för laddplatser i samband med den stora renovering vi nu genomför i Stolplyckan. Vi förbereder även garaget i vår planerade nyproduktion utmed Djurgårdsgatan för laddplatser. Beslut om hur många laddplatser det kommer bli tas i ett senare skede av projektet.

Att ha laddmöjlighet i närheten av hemmet är för många en förutsättning för att elbilen ska vara ett alternativ. Därför vill vi göra vad vi kan för att underlätta för de hyresgäster som har eller funderar på att skaffa elbil.

Ulf Gustafsson, förvaltningschef Stångåstaden


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa