Vaccin har utrotat allvarliga virus förr

Att inte låta sig vaccineras är dumt, menar insändarskribenten.
Att inte låta sig vaccineras är dumt, menar insändarskribenten.

Bör vi inte ta vara på all denna lärdom för att skydda oss själva och människor i vår omgivning, frågar sig insändarskribenten.

Insändare 14 februari 2022 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln ”Varför skylla på dem som inte vaccinerats?” (5/2):

Till följd av den stort uppslagna artikeln i Corren vill jag ge följande genmäle:
• 1918–1920 tog Spanska sjukan mellan 50 och 100 miljoner liv.
• Ryska snuvan som härjade 1889–1892. Omkring 2 procent av de drabbade dog, det vill säga 2 miljoner individer.
• Asiaten som under 1950-talet tog 4 miljoner liv.
• Hongkonginfluensan, 1 miljon döda 1968–1969.
(Källa: Populär Historia nr 1/2006)

För att nämna ytterligare ett par andra allvarliga virusburna sjukdomar: polio har vi med framgång bekämpat och smittkoppor har vi med omfattande vaccinationsprogram utrotat.
Till skillnad mot tidigare har vi nu mycket medicinsk forskning, vetenskap och statistik att luta oss emot, är det då inte dumt att åsidosätta den kunskap som finns? Bör vi inte ta vara på all denna lärdom, tillgänglig för alla och envar, för att skydda oss själva och människor i vår omgivning? Själv vill jag tro att om vi tar vara på den kunskap vi nu tillägnat oss kan de väl kända konsekvenserna av coronaviruset kraftigt reduceras.


För att uppnå så kallad flockimmunitet torde det krävas färre offer om en stor majoritet låter vaccinera sig, än om många ovaccinerade människor rör sig fritt och ohämmat i samhället. Med allmän vaccination torde dessutom virusets möjligheter att mutera minska.
Kanske kan personer med bättre medicinska kunskaper än jag har korrigera eller komplettera ovanstående. Att inte låta sig vaccineras är dumt!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa