Utveckla stadskärnan – inför p-avgift på Tornby

Inför p-avgifter på Tornby och låt avgifterna vara i nivå med, eller något högre än i stadskärnan, föreslår insändarskribenten

Inför p-avgifter på Tornby och låt avgifterna vara i nivå med, eller något högre än i stadskärnan, föreslår insändarskribenten

Foto: Peter Jigerström/arkiv

Insändare2021-04-13 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ang "Varför togs p-platserna vid S:t Larskyrkan bort?" (8/4).

Avdelningschef Anna Wallroth svarar att Linköpings kommun tillsammans med andra aktörer skall ta fram en plan för hur stadskärnan ska utvecklas.

Jag har ett förslag som kan öka attraktiviteten i stadskärnan: Inför p-avgifter på Tornby, och låt avgifterna vara i nivå med, eller något högre än i stadskärnan. 

Det kommer att innebära att den relativa fördelen med att besöka Tornby minskar och därmed kommer aktiviteten i city att öka. För närvarande besöker man stadskärnan mestadels för att dricka alkohol, eller äta i den mån man har sin arbetsplats i city. 

Eftersom kollektivtrafiken är bättre till city än till Tornby så blir city ett naturligt val om man vill dricka, men ändå kunna transportera sig till och från på ett säkert sätt. 

Om man vill utveckla Tornby i stället för stadskärnan, så ska man följaktligen utöka kollektivtrafiken dit särskilt på helger och kvällar. På det sättet kan Tornby bli befolkat både på dagtid och kvällstid.