Utöka samarbetet med våra nordiska grannländer

I Norden är vi alla beroende av andra lösningar än det övriga tätbefolkade Europa, menar insändarskribenten.
I Norden är vi alla beroende av andra lösningar än det övriga tätbefolkade Europa, menar insändarskribenten.

Vi hotas av klimatet och av Ryssland. Därför borde vår framgångsrika samverkan med övriga Norden utökas.

Insändare 27 februari 2021 07:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Här är vi alla beroende av andra lösningar än det övriga tätbefolkade Europa. Sverige tyngs mest av en otidsenlig politisk organisation. 

”Allt fler frågar sig om det svenska styret med kommun, region och någonstans i bakgrunden – staten, är så klokt” skriver Barbro Hedvall i sin krönika (16/2). Det gällde oklarheten av var ansvaret ligger i de tre skikten av politiker. 

Hon frågar: ”Varför ska vi ha regioner och vad ska vi ha kommunerna till?”  

 

Jo, där finns lokalkännedom och sakkunskap för att effektivt genomföra regeringens beslut om politikerna tas bort. 

Då kan riksrevisionen spåra värdefulla speciella förutsättningar och kunskaper, så att de kan tillvaratas och kanske spridas. Svagheter kan hittas och åtgärdas så att vi äntligen kan komma vidare genom effektiviseringar. 

Kommunalskatten bör ersättas med en statlig personskatt, där storleken beror på invånarnas tillgång till gemensamma nyttigheter, exempelvis sjukvård. Då blir det lägre skatt på landet än i stan. Det kan vända inflyttningen till en sund utflyttning från storstäderna.

 

I en debattartikel samma dag påminns vi om att målet för den svenska sjukvården är en vård på lika villkor för hela befolkningen. En sjukvårdshelikopter efterfrågas för Jönköpings, Östergötlands och Kalmar län av regionråd (KD) därifrån. 

Det är inte lika enkelt överallt och ibland mycket kostsammare, jämfört med att som här flyga till Linköping. Lika villkor för hela befolkningen är en utopi. Verkligheten borde i stället ge lägre skatt för dem som får det sämre. Utökad nordisk samverkan torde vara effektivast. 

 

En statsangelägenhet, anser Asplund och Assarsson, Fjärde Tankesmedjan, i sin debattartikel om Ostlänken (18/2). ”Den nya kapaciteten mot Stockholm (Järna) kan ju inte enbart ses som en exklusiv järnväg för Linköpingsbor som vill åka till Stockholm, den måste tillföra kapacitet som kommer hela södra Sverige till del.” 

Även Trafikverket verkar som i en förgången tid. Berörda regioner och kommuner borde framhålla att så många järnvägar som möjligt med anknytning till hamnar, är av starkt totalförsvarsintresse. 

Vi borde ta frågan till nordisk samverkan, även för att skapa en större marknad med importflöde via hamnar och järnväg. Ju fler hamnar vi har, med biogasdrivna lok för järnvägen, desto effektivare blir vi mot hoten både från Ryssland och från klimatet. 

Ämnen du kan följa