Upplyftande läsning i skogsdebatten

Plötsligt blir skogsfrågan mer nyanserad och därmed mer komplex, menar insändarskribenten.
Plötsligt blir skogsfrågan mer nyanserad och därmed mer komplex, menar insändarskribenten.

Insändare 14 januari 2022 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ledaren "Så blev skogen till ett politiskt slagfält" (30/12):

Matilda Molanders artikel på Correns ledarsida var upplyftande att läsa. Här saknas den vanliga förenklade politiska retoriken som brukar höras i skogsdebatten. I stället får läsaren möjlighet att förstå åtminstone en del av vad som kan ligga bakom den vanligt förekommande argumentationen kring äganderätten i skogen. 

I artikeln intervjuas Erland Mårald, professor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier på Umeå universitet. Han ger en historisk bakgrund till dagens argumentation från skogsägarorganisationer och de politiker som plockat upp deras argument. Plötsligt blir frågan mer nyanserad och därmed mer komplex. Jag känner som läsare att jag blir tagen på allvar och får möjlighet till en fördjupad förståelse av frågan. Det är ett sundhetstecken i dagens polariserade debatt. 

Nu kan förstås inte en artikel och en professor ge en fullständig belysning av den komplexa skogsfrågan. Men initiativet är lovvärt och jag hoppas på en fortsättning. Kanske kan den desperation som många inom miljörörelsen tycks känna över situationen i skogen ges en liknande genomgång?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa