Unikum för gymnasieskolan är ett feltänk

Linköpings kommun har infört en lärplattform à la 2005. Den är omodern och ickeflexibel och tillför ingen nytta för gymnasieskolan.

Lärplattformen Unikum passar inte för gymnasieskolan, anser insändarskribenten.

Lärplattformen Unikum passar inte för gymnasieskolan, anser insändarskribenten.

Foto: Linda Kask

Insändare2021-04-14 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är möjligt att grundskolan har nytta av systemet, men för gymnasiet som har elever som klarar sig alldeles utmärkt med planeringar, återkoppling och information via Google workspace framstår Unikum bara som en extra arbetsuppgift och som ett stort skämt.

Nu ska vi dessutom fylla i matriser, som inte är anpassade efter vare sig respektive kurs eller lärare och genomföra utvecklingssamtal utifrån standardformulär lika för alla kommunala gymnasieskolor. Som om alla elever vore stöpta i samma form och hade samma behov? 

Det hela framstår som ett enda stort feltänk från den/de som upphandlat Unikum. 

Vi har redan ett modernt och ändamålsenligt system, anpassat till 2021, och det heter Google Workspace. Det kan göra allt som Unikum kan, men mycket bättre och det skapar inte merjobb och onödig administration eftersom det redan används dagligen.

Jag ber utbildningskontoret att tänka om gällande Unikum: ta bort kravet på att gymnasieskolan ska använda detta förlegade system.