Ungas respektlösa beteende måste stoppas i tid

God uppfostran är a och o för att barn ska bli goda förebilder och laglydiga medborgare genom hela livet.

Machokulturen på Facetten måste upphöra omedelbart, skriver insändarskribenten.

Machokulturen på Facetten måste upphöra omedelbart, skriver insändarskribenten.

Foto: Lotta Willsäter

Insändare2021-03-26 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående artiklarna om machokultur och över grepp på Facetten i Åtvidaberg.

Att dessa speglar verkligheten i Sverige 2021 tvivlar jag inte alls på, men att det ser ut som det beskrivs är naturligtvis helt oacceptabelt. Barn/ungdomar måste i tidig ålder uppfostras till laglydiga och empatiska personer och de måste läras att dåligt beteende i ungdomsåren kan få konsekvenser under hela livet.

Här vilar naturligtvis det absolut största ansvaret på föräldrar/vårdnadshavare. I dag verkar dock barnuppfostran inte vara prio 1 hos många föräldrar. 

Visst finns ett oacceptabelt beteende även hos barn som fått en god uppfostran, men de utgör ett fåtal. 

Självklart ska lärare vara goda förebilder och utöva sin profession men absolut inte behöva ägna sin tid åt uppfostran.

Förstår att det blir svårt för föräldrarna att ha kontroll när ungdomar lämnar sin hemmiljö och flyttar till ett boende långt hemifrån, men här måste skolan och inte minst elevhemmets personal ta kontroll över ungdomarnas beteenden. Uppenbart behövs ju ordningsvakter på både skola och elevhem.

Läser att det på Facetten förekommer såväl sexuella övergrepp som förnedring och machokultur, vilket naturligtvis måste upphöra omedelbart. 

Trots åtgärder från skolan tycks det inte hjälpa att få slut på denna fruktansvärda kultur och givetvis måste sådant stävjas med åtgärder som avstängning från skolan.

Kom ihåg, att om ungdomar med sådana respektlösa beteenden inte stoppas i tid, kommer de sannolikt att utgöra denna generations grova brottslingar om några år.

Föräldrar/vårdnadshavare, skolledning, elevhemsföreståndare – sluta blunda för verkligheten och agera kraftfullt nu.

Stor beundran för "Anna" som vågar säga ifrån. Det behövs fler ungdomar som du som står upp för ordning och reda.