Undvik framtida skador på drömhuset

Det finns en hel del att vara observant på när man planerar att bygga utanför detaljplanerat område, menar insändarskribenten.

Trots påvisande konkreta fall där det blivit fel, finns det ingen vilja eller intresse från berörda aktörer att göra förändringar i tillståndsprocessen, menar insändarskribenten.

Trots påvisande konkreta fall där det blivit fel, finns det ingen vilja eller intresse från berörda aktörer att göra förändringar i tillståndsprocessen, menar insändarskribenten.

Foto: Helena Landstedt/TT

Insändare2023-04-21 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det har varit en glädjande utveckling när det gäller nybyggnation av villor på landsbygden under de senaste åren i Linköpings kommun. Fler och fler upptäcker fördelarna med att bo på landet, vilket är positivt.

Det finns en hel del att vara observant på när man planerar att bygga utanför detaljplanerat område, som till exempel hur man tar hand om överskottsvattnet från hustak och dräneringen runt huset som ska säkerställa en stabil och torr grund under många år. Tyvärr har det blivit vanligt att anlägga så kallade stenkistor som ska infiltrera ut vattnet i marken, vilket kan vara möjligt i vissa fall, men är en klart olämplig metod i de flesta fall då markförhållanden och husets placering inte tillåter det. Följden kan bli att det vatten som ska ledas bort från husgrunden står kvar med uppenbar risk för framtida skador.

Trots påvisande konkreta fall där det blivit fel, finns det ingen vilja eller intresse från berörda aktörer att göra förändringar i tillståndsprocessen eller i det praktiska utförandet för att komma tillrätta med problemet. Det stora husföretaget litar på sin markentreprenör, som i sin tur hänvisar till kommunens regelverk.

Kommunen som har stora möjligheter att göra erforderliga förändringar slår i från sig frågan och hänvisar bara till att det är byggherren som har fulla ansvaret för att det blir rätt. Trots att byggherren omger sig med en rad aktörer som till exempel byggnadsinspektör, kontrollansvarig, projektledare, med flera som borde ha tillräcklig kunskap i ämnet för att ge rätt vägledning, finns ingen hjälp att få där. Efter att ha uppmärksammat flera politiker om vad som pågår så är reaktionen densamma där. Alltså inget intresse av att få en nödvändig förändring till stånd, utan bara ett försvar av ett felaktigt regelverk som snarast borde förändras.

Så du som går i byggtankar, kolla så du inte tar dig vatten över ditt huvud, så att drömhuset blir ett mardrömshus!