Hur länge ska personalen på förskolan orka?

Två personal på 20 barn, är det rimligt, frågar sig insändarskribenten.

Två personal på 20 barn, är det rimligt, frågar sig insändarskribenten.

Foto: NTB

Insändare2023-03-11 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En fråga till ansvariga för Linköpings kommuns förskola: Hur kan ni tillåta att 20 små barn blir tillsedda av endast två personal? När föräldrar undrar (efter att ha hämtat nedkylda och nerkissade barn) säger rektorn att hen prioriterar lönesamtal denna vecka. 

Vore det inte bättre att helt enkelt stänga den förskolan, när de flesta personal är sjuka och ingen vikarie finns tillgänglig? Hur länge ska personalen orka? Vikarieproblemet fanns inom hela kommunen, men nu rör det våra minsta medborgare.

"Bekymrad mormor"

Svar från Linköpings kommun:

Vi beklagar upplevelsen av att barn inte fått den omsorg vi eftersträvar att ge. Omsorg och trygghet för varje barn är viktigt och något vi alltid prioriterar. 

Det är viktigt för oss att ta emot synpunkter som finns för att kunna bli bättre. Ta gärna en kontakt med mig så kan vi ge en mer direkt återkoppling i det enskilda ärendet. 

Helén Petersson, avdelningschef förskola