Juridisk process kring mur i Borensberg

Trafikverket skriver att de betraktar muren som trafikfarlig.
Trafikverket skriver att de betraktar muren som trafikfarlig.

Insändare 20 november 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ”Vad händer med vägen i Borensberg?” (14/11):

Av säkerhetsskäl har vi sedan en tid tillbaka behövt stänga ett körfält längs länsväg 1078 vid Västanå. Orsaken är att det fallit ut stora stenar på vägen från den stenmur som står intill vägen i riktning mot Borensberg. Eftersom Trafikverket betraktar muren som trafikfarlig har vi därför stängt av körfältet närmast muren för att ingen ska skadas.

Vi har förståelse för att det kan uppfattas som att inget händer. Trafikverket har endast vägrätt på platsen och det är fastighetsägaren som äger muren. Vi har bett fastighetsägaren att renovera eller flytta muren. Så har inte skett. Därför är det här ärendet just nu en juridisk process som vi behöver låta ha sin gång. Till dess att vi hittar en lämplig lösning kring muren kommer avstängningen och trafikljusen av trafiksäkerhetsskäl behöva vara kvar. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa