Trädgårdsföreningens gångvägar har blivit en isbana

Är plogning och sandning i Trädgårdsföreningen endast en illusion, frågar sig insändarskribenten.

Är plogning och sandning i Trädgårdsföreningen endast en illusion, frågar sig insändarskribenten.

Foto: Dennis Petersson

Insändare2021-12-17 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en insändare daterad 18 november frågade sig skribenten om Trädgårdsföreningens nya gångvägar skulle återställas, till följd av bristande framkomlighet. Som svar anförde parkförvaltningens företrädare bland annat följande. "De flesta gångvägar kommer att snöröjas genom att de plogas och sandas, vilket görs även i dag. Gångvägarna fungerar bra att underhålla både vinter och sommar." 

Nu inställer sig frågan om plogning och sandning endast är en illusion. För den uppmärksamme (och eventuellt blåslagne) fotgängaren/cyklisten har det inte gått att undgå att föreningen har förvandlats till en isbana. Den som ger sig in i föreningen kan inte räkna med att komma ut oskadd. 

Då uppkommer frågan om tanken är att gångvägarna ska underhållas i närtid, eller är syftet att åsamkas ytterligare skador? Detta undrar sannolikt de flesta i bygden.