Tillsammans hjälper vi de mest utsatta

Den nya lagstiftningen ger oss en möjlighet att kombinera våra kompetenser med kommunens resurser för att skapa hållbara lösningar för de som är mest utsatta i vår stad, skriver Kajsa Rietz, Novahuset, Lisa Kastbom, Stiftelsen Hospice Östergötland, Mikael Joumé, Hjärta till Hjärta och Sanna Detlefsen, Östergötlands Stadsmission.

Med vår långa erfarenhet och vårt engagemang kan vi komplettera de offentliga tjänsterna på ett sätt som gynnar Linköping positivt, skriver Kajsa Rietz, Mikael Joumé, Sanna Detlefsen och Lisa Kastbom.

Med vår långa erfarenhet och vårt engagemang kan vi komplettera de offentliga tjänsterna på ett sätt som gynnar Linköping positivt, skriver Kajsa Rietz, Mikael Joumé, Sanna Detlefsen och Lisa Kastbom.

Foto: Pressbilder/Corren arkiv

Insändare2024-06-13 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Linköpings kommun har under flera år kämpat med underskott i social- och omsorgsnämndens budget och beslutade därför tidigare i år att stänga de öppna verksamheterna Reaktiva och Lotsen. Efter förhandlingar mellan M, S och C har nu en överenskommelse träffats som tilldelar nämnden extra medel, vilket gör det möjligt för upphandling av öppna verksamheter reserverade för idéburna aktörer.

Den nya lagstiftningen som innebär att kommuner kan reservera upphandlingar för idéburna aktörer, det vill säga ideella organisationer, stiftelser och andra icke-vinstdrivande aktörer, trädde i kraft den 1 januari 2023. Intentionen med den nya lagstiftningen är att stärka välfärden och erbjuda innovativa lösningar på samhällsutmaningar. 

Enligt intresseorganisationen Fremia vill 90 procent av landets kommunpolitiker stärka civilsamhällets förutsättningar att lösa viktiga samhällsproblem, och nästan hälften, 46 procent, är positiva till att reservera upphandlingar. Vi ser positivt på att Linköpings kommun nu tillhör dessa. Genom att reservera upphandlingar för idéburna aktörer får Linköpings kommun:

* Lokalt engagemang: Idéburna aktörer har en stark lokal förankring och arbetar nära de samhällen de verkar i. Detta skapar ett starkt engagemang utifrån lokala behov och utmaningar, men också ett stort förtroende bland deltagarna.

* Långsiktig hållbarhet: Idéburna organisationer återinvesterar sitt överskott i verksamheten och kan därför bidra till en mer hållbar utveckling på lång sikt.

* Ett komplement till offentlig verksamhet: Idéburna aktörer kan komplettera den offentliga sektorns arbete genom att erbjuda tjänster som inte annars skulle vara tillgängliga. Detta kan avlasta offentliga resurser och bidra till en mer omfattande välfärd.

Vi som arbetar inom denna sektor är många och engagerade. Hjärta till Hjärta, Novahuset, Stiftelsen Hospice Östergötland och Östergötlands Stadsmission ser fram emot att vara en del av denna utveckling och visa vilken kraft vi kan vara i att bedriva professionellt socialt arbete på uppdrag av det offentliga. 

Med vår långa erfarenhet och vårt engagemang kan vi komplettera de offentliga tjänsterna på ett sätt som gynnar Linköping positivt. Den nya lagstiftningen ger oss en möjlighet att kombinera våra kompetenser med kommunens resurser för att skapa hållbara lösningar för de som är mest utsatta i vår stad.