Tillräckligt med annan mark att tillgå

Insändare2021-11-17 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln ”Solceller förstör inte åkermark” (9/11):

Som svar på min insändare (2/11) om att inte bygga på produktiv åkermark menar debattören att jag hävdar att solcellsparker förstör åkermarken. Nu har jag emellertid inte påstått att nämnda parker förstör åkermark för all framtid på samma sätt som bostadsbyggnader och andra byggnader gör. Men jag framhåller fortfarande att det måste finnas tillräckligt med annan mark att tillgå och att det är nog så illa att aktuell mark förhindras livsmedelsproduktion under tiden den är ianspråktagen som solcellspark. Den tiden torde sannolikt vara minst cirka 50 år eftersom kortare tid skulle vara en olönsam investering och äta upp energivinsten.

Men det största hotet mot vår åkermark är sannolikt inte solcellsparker utan det är det nyligen beslutade förslaget att luckra upp och förändra det strandskydd enligt Miljöbalken som vi under många år haft förmånen att ha som ett allmänhetens skydd av naturskön strandnära mark. Syftet med förslaget uppges vara att det skall ges möjligheter för kommuner att locka till sig nya skattebetalare att bosätta sig strandnära. Att alla tidigare kommuninvånare och allmänheten går miste om naturupplevelser i dessa områden skall man inte bry sig om. Förändringen torde inte vara så blygsam som den framställs, eftersom den skall beröra alla mindre sjöar och vattendrag, vilket är en ansenlig procent av det totala antalet. Eftersom låglänt mark nära vattnet till stor del är åkermark kommer vi nog att få se stora arealer bebyggas med bostäder trots de varningar om översvämningsrisk vid framtida extremoväder som forskarna varnat för. Det som hitintills gäller är ju ett strandskydd normalt 100 meter från strandlinjen. Att bygga bostaden 150 meter från strandlinjen, oftast på höglänt mark med vattenutsikt, borde kunna vara ett bättre alternativ.

Vi fördömer ofta skövlingen av regnskog på andra håll i världen men i verkligheten är vi inte ett dugg bättre när vi för all framtid förstör vår åkermark. Jag försvarar inte nedhuggningen av regnskog, men jag har förståelse för att den ibland görs för att sedan odla marken för människornas matförsörjning. Vi borde tänka på dessa svältande människor innan vi förstör vår åkermark.

Det är anmärkningsvärt att Centerpartiet som förr hette Bondeförbundet kan tyckas vara det riksdagsparti som värnar minst om åkermarken.