Tidskrävande att ta sig fram till US med bil

Stadsplaneringsavdelningen fortsätter medvetet att försämra framkomligheten för alla bilister.

Insändare 27 januari 2022 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ”Söderleden ska bli ett så kallat urbant stråk” (18/12):

Nu har vi ett centrumbeläget universitetssjukhus dit många angelägna och nödvändiga bilresor behöver ske. De kommer både från ytterstadsdelar och från regionen i övrigt. Biltransport är ett bra och nödvändigt sätt för människor att kunna ta sig till sjukhuset (särskilt i coronatider). Man behöver kunna nå sjukhuset från flera olika håll på ett någorlunda förutsägbart sätt utan tidskrävande omvägar.

En stor del av biltrafiken till sjukhuset ska till parkeringen vid södra entrèn. Kommer man österifrån via Saabrondellen och Braskens bro så utgör Söderleden/Haningeleden/Garnisonsvägen, eller Söderleden/Garnisonsvägen, en naturlig väg till sjukhuset. Att åka via Brolindsleden/Lasarettsgatan/Djurgårdsgatan är en mycket tidskrävande, trafiktät omväg. I insändaren föreslagen omväg via Ålerydsvägen låter ännu sämre.

 

Det är förvånande att Linköpings kommun inte prioriterar och planerar framkomligheten på sjukhusets tillfartsvägar på ett bättre sätt. Regionledningen borde, rimligen också, verka för en god framkomlighet utan långa omvägar.

Under den sista 10-årsperioden har Linköpings folkmängd ökat stort och mycket ny bebyggelse har tillkommit. Tyvärr har inte de större kommunikationslederna anpassats till de större trafikmängderna (förutom Tornbyvägen och Råbyleden). Det känns som att man bygger hus först och anpassar kommunikationerna i efterskott – om det går.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Butik och restaurang ska in i anrika huset mitt i Linköping: "Fler ska få tal del av det"

Butik och restaurang ska in i anrika huset mitt i Linköping: "Fler ska få tal del av det"

Insändare: Vad kostar detta vansinniga projekt?

Debatt: Linköpings kommun måste öka flexibiliteten vid ansökan om bygglov

Efter tio år – klart för inflyttning i nya lägenhetsområdet: "Känns i hela kroppen att det här blir bra"

Efter tio år – klart för inflyttning i nya lägenhetsområdet: "Känns i hela kroppen att det här blir bra"

Handlarens plan: Nu ska butiken bli dubbelt så stor • "Vill att orten ska leva"

Handlarens plan: Nu ska butiken bli dubbelt så stor • "Vill att orten ska leva"
Visa fler