Tidskrävande att ta sig fram till US med bil

Stadsplaneringsavdelningen fortsätter medvetet att försämra framkomligheten för alla bilister.

Insändare 27 januari 2022 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ”Söderleden ska bli ett så kallat urbant stråk” (18/12):

Nu har vi ett centrumbeläget universitetssjukhus dit många angelägna och nödvändiga bilresor behöver ske. De kommer både från ytterstadsdelar och från regionen i övrigt. Biltransport är ett bra och nödvändigt sätt för människor att kunna ta sig till sjukhuset (särskilt i coronatider). Man behöver kunna nå sjukhuset från flera olika håll på ett någorlunda förutsägbart sätt utan tidskrävande omvägar.

En stor del av biltrafiken till sjukhuset ska till parkeringen vid södra entrèn. Kommer man österifrån via Saabrondellen och Braskens bro så utgör Söderleden/Haningeleden/Garnisonsvägen, eller Söderleden/Garnisonsvägen, en naturlig väg till sjukhuset. Att åka via Brolindsleden/Lasarettsgatan/Djurgårdsgatan är en mycket tidskrävande, trafiktät omväg. I insändaren föreslagen omväg via Ålerydsvägen låter ännu sämre.

 

Det är förvånande att Linköpings kommun inte prioriterar och planerar framkomligheten på sjukhusets tillfartsvägar på ett bättre sätt. Regionledningen borde, rimligen också, verka för en god framkomlighet utan långa omvägar.

Under den sista 10-årsperioden har Linköpings folkmängd ökat stort och mycket ny bebyggelse har tillkommit. Tyvärr har inte de större kommunikationslederna anpassats till de större trafikmängderna (förutom Tornbyvägen och Råbyleden). Det känns som att man bygger hus först och anpassar kommunikationerna i efterskott – om det går.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Planen: S.t Larsparken byggs om – glasskiosken ska bort: "Vi behöver fler lekmiljöer i innerstaden"

Planen: S.t Larsparken byggs om – glasskiosken ska bort: "Vi behöver fler lekmiljöer i innerstaden"

Möjligheter öppnas upp när detaljplan förändras – bryggeriet tänker satsa på pub: "Har varit begränsande"

Möjligheter öppnas upp när detaljplan förändras – bryggeriet tänker satsa på pub: "Har varit begränsande"

Insändare: Skapa en livsvänlig framtidsstad redan nu

Skapa en livsvänlig framtidsstad redan nu

Nya byggprojektet tar form i Hejdegården • Sammanlagt planeras 300 nya bostäder i stadsdelen: "Fin port in på Hamngatan"

Nya byggprojektet tar form i Hejdegården • Sammanlagt planeras 300 nya bostäder i stadsdelen: "Fin port in på Hamngatan"

Insändare: Dammen vid sporthallen ser bedrövlig ut

Dammen vid sporthallen ser bedrövlig ut
Visa fler