Grönt ljus anpassas enligt nationell lag

Insändare 17 oktober 2022 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Svårt att hinna över gatan vid grön gubbe" (3/10) och "Svårt att hinna över även utan rullator" (4/10):

Hej “SRL” och “Åsa”, vi tackar för era synpunkter och beklagar att ni upplever tiden för “grön gubbe” som för kort.
Tidsintervallerna mellan grönt, gult och rött ljus är reglerade i den nationella lagstiftningen. Grönt ljus för fotgängare måste enligt lag vara tillräckligt långt för att gatan ska hinna korsas av en person som rör sig i en hastighet av 1,4 meter per sekund.

Utöver lagstiftningen utgår vi även från lokala förutsättningar på den specifika platsen. Om det till exempel finns äldreboenden, vårdhem, skolor eller förskolor i närheten förlängs ofta gröntiderna för fotgängare. Viktigt att tänka på är dock att förlängd tid för grönt ljus gentemot gående också medför längre väntan för andra trafikantgrupper. Alltför långa väntetider riskerar leda till att trafikregler bryts, vilket i sin tur bidrar till en sämre trafiksäkerhet överlag. På grund av detta anpassas trafiksignalerna noggrant för att bidra till en så hög trafiksäkerhet som möjligt för samtliga trafikanter.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa