Telefonbokning för äldre hade varit en bättre strategi

"Vaccinbokning bara för dem som står på tur" svarar Region Östergötlands vaccinsamordnare Kerstin Jonsson kritikerna som påstår att bokning av tid för vaccination är krånglig.

Bokningslänken ska fungera i alla de vanliga webbläsare som finns på marknaden, svarar Region Östergötlands vaccinationsamordnare.

Bokningslänken ska fungera i alla de vanliga webbläsare som finns på marknaden, svarar Region Östergötlands vaccinationsamordnare.

Foto: arkiv

Insändare2021-04-28 07:20
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Påståendet bekräftar att länets vaccinsamordnare inte förstått varför vaccinationerna går så långsamt i länet trots det uppenbart stora intresse som finns bland medborgarna att vaccinera sig.

Jag tillhör den stora grupp som haft omfattande problem med att boka tid. Min dator är köpt 2017 så enligt min mening är den inte särskilt gammal. Trots det har det inte varit möjligt att boka tid via någon av mina tre webbläsare som samtliga hänvisade till fel sidor. 

För att komma åt bokningssidorna var det nödvändigt att installera ytterligare en webbläsare, i det här fallet en webbläsare som Regionen rekommenderar för att få tillgång till sidorna. Däremot har jag kommit åt sidorna via smartphone och surfplattor.

Datakunskaperna bland många av oss som står först i kön för vaccination är i många fall ytterst begränsad vill jag påstå. 

Förklaringen till att så många i Östergötland inte bokat tid för vaccination är med en hög grad av sannolikhet att Regionen använder ett digitalt system som inte är kompatibelt med många användares. 

Hur många i den äldre generationen har kännedom om vilket operativsystem och webbläsare man har, när senaste uppdateringarna har skett och vad de har för versionsnummer?

Gotland är den Region i landet som har lyckats absolut bäst i landet med att vaccinera många medborgare. De har använt sig av en helt annan strategi än Region Östergötland genom ett gammalt hederligt telefonbokningssystem där de äldre känner sig säkrare.

Kan detta väcka en fundering från Regionens vaccinsamordnare Kerstin Jonsson.

Rolf Ericsson, Borensberg

Svar

Först vill jag beklaga dina svårigheter att boka vaccinationstid digitalt. Enligt it-ansvariga för det system som bokningslänken leder till ska det fungera i alla de vanliga webbläsare som finns på marknaden. 

Den korrekta länken har hittills skickats ut med brev till de åldersgrupper som stått på tur för vaccination. Då vi vet att det finns grupper som har svårt att använda digitala lösningar erbjuder Region Östergötland även möjlighet att boka vaccinationstid per telefon.

Vi är glada över att vaccinationsviljan i länet är stor och har hittills gett vaccinet i den takt som det har levererats. I nuläget har 80 procent av befolkningen över 65 år fått minst en vaccindos. Takten är ungefär lika hög i hela landet. Lokala variationer beror främst på att andelen äldre i befolkningen styrt hur stort antal doser respektive region tilldelas.

Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare