Våra nya system möjliggör framtida generationers krav

Vi har en krävande period av lärande, justeringar och utveckling framför oss och vi har stor respekt att detta inledningsvis kan påverka våra kunders upplevelse av oss negativt, skriver marknadsdirektören för Tekniska verken-koncernen och Bixias vd i ett gemensamt svar.

Insändare2022-11-12 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Insändarskribenten undrar om cheferna på Tekniska verken och Bixia har blivit ovänner och om det är därför som vi har valt att separera fakturorna. Men sanningen är att vi är bättre vänner än någonsin och att vi samarbetar ännu mer än tidigare.

Bakgrunden till de nya fakturorna är att vi är tvungna att byta ut våra gamla rostiga verksamhetssystem från 1998 mot nya och moderna. Vi måste hela tiden ligga i framkant och utveckla vår verksamhet, inte minst när det handlar om digitalisering och att möta nästa generations förväntningar. Det är naturligt att invanda system och arbetssätt upplevs som bättre än nya – och ja, vårt gamla sätt att hantera fakturering och betalning är väl inarbetat. Vi har en krävande period av lärande, justeringar och utveckling framför oss och vi har stor respekt, och är ödmjuka inför, att detta inledningsvis kan påverka våra kunders upplevelse av oss negativt. 

Under processen med vårt stora systembyte har vi bestämt att våra elhandelskunder ska få en separat faktura från Bixia. Med en elmarknad i förändring behöver vi erbjuda ökad kontroll över elkostnader och elförbrukning. Den separata fakturan från Bixia med särredovisade kostnader tillsammans med nya digitala tjänster är en del i detta erbjudande. 

Vi har även bestämt att Tekniska verkens avfallstjänster inledningsvis måste få en separat faktura, eftersom systemet ännu inte mäktar med att vi lyfter över alla våra tjänster till en samlad faktura. Tekniska verkens faktura innehåller därför i dag enbart våra tjänster elnät, fjärrvärme, fjärrkyla och vatten. Men det handlar om en övergångsperiod: avfallstjänsterna kommer på sikt att finnas med på den samlade fakturan. Vi kan dock inte säga exakt när detta ska ske, och vi ber om tålamod för denna process. 

Vi sköter fortfarande faktureringen själva men under systemskiftet kommer vår samarbetspartner för distributionen att skilja sig åt mellan koncernens olika bolag. När allt är klart kommer vi att erbjuda en fakturering som uppfyller nya generationers krav och förväntningar. Som tidigare skickar vi i dag ut fakturorna via posten, Kivra, e-post och e-faktura. Det går också fortfarande att betala via autogiro och bankgiro. Däremot kan medgivande för autogiro i vissa fall behöva förnyas. För de kunder som berörs skickar vi i god tid ut information om detta. Vi är övertygade om att vår fakturering, när våra system är fullt implementerade, kommer att uppfattats som enkel och tydlig.