Fördelarna kommer inte direkt – vi ber om tålamod

Rent praktiskt kan kundupplevelsen under en övergångsperiod komma att upplevas som sämre och mer splittrad. De delade fakturorna är ett exempel på detta, skriver marknadsdirektören för Tekniska verken-koncernen.

Vår drivkraft är övertygelsen om att det kommer att bli bättre för våra kunder på lång sikt, skriver marknadsdirektören för Tekniska verken-koncernen.

Vår drivkraft är övertygelsen om att det kommer att bli bättre för våra kunder på lång sikt, skriver marknadsdirektören för Tekniska verken-koncernen.

Foto: Johnny Gustavsson

Insändare2022-11-09 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Är jag korkad – vad är fördelen med separerade fakturor från Tekniska verken?" (8/11):

De nya separerade fakturorna är en del av Tekniska verkens pågående och genomgripande systemskifte där vi byter ut vår gamla IT-miljö till helt nya verksamhetssystem. Med bättre verktyg kommer vi att kunna erbjuda fler och bättre tjänster, till exempel appar och digitala möten av högsta klass. Systembytet är helt enkelt en förutsättning för vår koncernövergripande digitaliseringsresa. Och för att komma dit måste vi ta ett antal steg på vägen. 

Våra gamla system måste delas upp och brytas isär så att vi kan analysera och behandla varje del för sig. Först därefter kan vi sammanfoga delarna till en ny och bättre helhet. Under resans gång behöver vi ibland ta ett steg bakåt för att sedan kunna ta två steg framåt. Rent praktiskt kan kundupplevelsen under en övergångsperiod komma att upplevas som sämre och mer splittrad. De delade fakturorna är ett exempel på detta.

Men vår drivkraft är övertygelsen om att det kommer att bli bättre för våra kunder på lång sikt. Inom ett par år kommer fakturorna säkerligen inte att se ut som de gör id ag. Jag hoppas och tror att P Sten H, hens vänner och merparten av Tekniska verkens kunder har tålamod och kan överse med nackdelarna med de separata fakturorna.