Tåget är som Monopols spelplan

Se nu till att smålänningarna kan ta sig till Linköpings resecentrum för vidare befordran till andra destinationer och inte behöva bli dumpade i Tannefors. Allt annat är helknäppt, menar insändarskribenten.

Inse att en väl fungerande infrastruktur är absolut nödvändig om Sverige ska klara av att konkurrera med övriga världen, menar insändarskribenten.

Inse att en väl fungerande infrastruktur är absolut nödvändig om Sverige ska klara av att konkurrera med övriga världen, menar insändarskribenten.

Foto: Junge, Heiko

Insändare2023-02-23 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Man tar sig för pannan. Trafikverket anser att tågresenärer från Västerviks- och Kalmarhållet kan hoppa av i Tannefors, även om de flesta har för avsikt att resa vidare till andra destinationer eller ta bussanslutning från Resecentrum. Samtidigt lägger en statlig utredning fram att Kalmar behöver en statlig flygplats eftersom de har så undermåliga tågförbindelser. När man dessutom vill flytta Linköpings Resecentrum till Steninge och/eller föreslagen placering vid Stångåns utlopp så flimrar bilden på spelet Monopols spelplan fram där alla fyra raksträckor innehåller en spelruta vardera på Centralstationen, Norra Station, Östra Station och Södra Station. Något som skulle kunna symbolisera Linköping snart. 

Inse att en väl fungerande infrastruktur är absolut nödvändig om Sverige ska klara av att konkurrera med övriga världen. Till och med Baltikum planerar höghastighetsjärnväg från Tallinn via Riga, Vilnius ner till Polen och de europeiska snabbtågen. Kan de så kan väl vi åtminstone bygga järnväg för snabbtåg upp till 250 knyck. 

Se nu till att smålänningarna kan ta sig till Linköpings resecentrum för vidare befordran till andra destinationer och inte behöva bli dumpade i Tannefors. Allt annat är helknäppt. Det måste finnas andra satsningar som kan få stryka på foten utan att det skulle märkas det allra minsta.