Ta vara på veteranernas erfarenheter och kunskap

Den utan jämförelse viktigaste resursen i de internationella insatserna är de svenskar som sänds ut till krigs- och konfliktdrabbade länder för att genomföra det praktiska fredsarbetet.

Insändarskribenten i Livgrenadjärernas friluftskyrka vid minnesmärket som invigdes i våras.

Insändarskribenten i Livgrenadjärernas friluftskyrka vid minnesmärket som invigdes i våras.

Foto: Samuel Villius

Insändare2021-08-28 10:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det praktiska arbetet och utvecklingen av politiken sker idag genom ett fåtal engagerade politiker som i de flesta fall varit involverade under lång tid och lyckats göra beundransvärda insatser för Sveriges veteraner. 

Det politiska ansvaret bör dock breddas och veteranpolitiken måste integreras i närliggande politikområden och ges möjligheter att leva och utvecklas över tid.

De olika målen på kommunal nivå bör vara att:

- Tillvara ta veteranerna som är kommuninvånare i livets alla skeden. Kommuner har mycket att vinna på att ta tillvara dem som resurs, stödja dem som grupp och synliggöra det bidrag till internationella fredsinsatser och andra operationer som sker genom dessa individer. 

- Stöd veteranföreningarna. Veteranföreningar är verksamma i flera av landets kommuner och båda parter bör ta ansvar för en aktiv, lyhörd och ömsesidigt stödjande samarbetsrelation. 

- Utveckla kommunala veteranstrategier. Varje kommun bör ha en strategi för hantering av veteranfrågor och sin kommunala veteranpolitik. 

- Samlas kring Veterandagen. Det är ett nationellt ansvar att årligen uppmärksamma den internationella och svenska Veterandagen 29 maj. Sedan 2011 har Veterandagen statsceremoniell status i Sverige och från 2017 är den en av riksdagen fastställd allmän flaggdag. 

- Etablera minnesplatser. Minnesplatserna fyller flera viktiga funktioner och möjliggör samvaro och gemenskap De utgör en del av kommunens historia och fönster mot världen. Här har Linköpings kommun lyckats få till detta under år 2020.

- Värdera veteraners meriter. Veteraner har en rad kompetenser och erfarenheter som är konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. De är ofta ansvarstagande, samarbetsinriktade, vana att ta initiativ, skickliga problemlösare, goda organisatörer, socialt kompetenta, stabila i samband med kriser och med ett patos utöver det vanliga. De har dessutom en yrkesprofession i botten.

- Dra nytta av veteraner i skolorna. Flera skolämnen berör direkt veteraners erfarenheter, såsom samhällskunskap, historia och geografi. Många veteraner skulle säkert, inför trollbundna skolbarn, uppskatta att få dela med sig av sina erfarenheter. För vissa elever kanske relationen till och med kan utvecklas till något som mer liknar en livscoach. Veteraner är vana att lyssna och hjälpa.