Ta ansvar för det som hände Löfving

Vitet är ett hån mot Mats Löfvings familj, menar insändarskribenten.

Vitet är ett hån mot Mats Löfvings familj, menar insändarskribenten.

Foto: Johan Nilsson/TT

Insändare2023-09-07 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Runar Viksten sa: "Oacceptabelt att vänta". En sak är utredning i tid. En helt annan är att klä av en person heder och ära inför hela offentligheten, slå fast hans jäv och rekommendera hans avsked. Att inte polisledningen och Runar Viksten kan erkänna felbeslutet att scensätta den djupt själlösa och tragiska presskonferensen är en moralisk skamfläck i svensk förvaltningshistoria. 

När nu 150 000 kronor sätts som vite om inte polismyndigheten vidtar åtgärder mot eventuella förbättringar vad avser "kränkande särbehandling" är det ju i sammanhanget ett hån mot Löfvings familj. Den kunskap som polisledning, utredare och fack hade om Mats Löfvings sinnestillstånd och situation – och de eventuella överväganden som fanns inför att låta en bila falla i en publik arena – måste upp i ljuset. 

Utvaldheten att leverera "sanningen" om Mats Löfving har ett drag av egoistisk kyla. Jag hoppas att många känner en djup ånger. Löfvings bror har rätt till full insikt och upprättelse.