Synd om barnen som missar mycket av det sociala

Jag undrar hur kommunen resonerar gällande förskoleplatserna för barn till föräldralediga.

Sedan i december får barn till föräldralediga i Linköpings kommun inte längre äta lunch på förskolan.

Sedan i december får barn till föräldralediga i Linköpings kommun inte längre äta lunch på förskolan.

Foto: Yvonne Rönngren/arkiv

Insändare2021-04-29 09:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunen har sedan december dragit ner antalet timmar för dessa barn vilket innebär att de inte får äta lunch på förskolan.

Detta beslut är nu förlängt till september med argumentet att det är en pressad situation för personalen men att man i en annan information skriver att man kan öppna ”öppna förskolan” då det är mer stabilt. 

För mig går argumenten isär och jag tycker väldigt synd om barnen som missar mycket av det sociala på förskolan. 

Kan det vara så att kommunen kommit på att det är bra att skylla på pandemin för att kunna spara in pengar på maten? För det går inte att skylla på vikariebristen när de tar bort fast anställd personal från de kommunala förskolorna. 

En undrande förälder 

Svar

Vi har full förståelse för den frustration som nämndens beslut skapar hos flera vårdnadshavare. Grunden för beslutet är den mycket ansträngda personalsituation som vår verksamhet upplever på grund av pandemirestriktionerna. 

Det handlar helt enkelt om att säkra personalförsörjningen och kunna hålla verksamhet öppen överhuvudtaget vilket vi i stort också varit framgångsrika med. 

Än så länge är det endast en förskola vi har behövt stänga ned en kortare period och förhoppningsvis behöver ingen fler stängas ned innan sommaren. 

Tidigare har beslut om tre timmars vistelse tagits en kortare tid i taget. Detta beror på att nämnden och kommunen hela tiden har haft som ambition att återgå till fyra timmar så snart som möjligt. 

Givet den situation vi ser nu är vår bedömning att det inte kommer vara möjligt innan sommaren. 

Samtidigt behöver vår verksamhet ha tid och långsiktiga förutsättningar att planera sin verksamhet vilket korta beslut inte ger. Därav att detta beslutet gäller hela vägen till september där utvecklingen i augusti månad ytterst får avgöra om en förlängning krävs.

När det gäller öppna förskolan ska man vara medveten om att den verksamheten varit helt nedstängd under lång tid och nu endast bedrivs under mycket begränsade former. 

Jag vill understryka att det inte ligger några ekonomiska bakgrundstankar kring beslutet utan samma resurser går till förskolorna nu som innan. 

Att inte behöva stänga ned verksamhet är vår högsta prioritet och det är därför vi fattat beslutet. Med det sagt förstår jag den frustration det skapar men kan bara beklaga, helt enkelt för att alternativet vore sämre för såväl barn som vårdnadshavare och personal.

Förhoppningsvis löser vaccineringen problemen till hösten och att vi då kan återgå till ett normalläge med fyra timmar istället för tre.