Sverige fungerar

Insändare 12 augusti 2022 14:50
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det handlar om broreparationen vid Borkhult, Åtvidaberg. Vid en kvällssammankomst den 8.7 konstaterades att ett A4- papper just kommit upp på hembygdsföreningens anslagstavla innehållande budskapet att traktens väg till Åtvidaberg och Björsäter skulle avstängas under 10 veckor med början i augusti.

Lokalbefolkningen reagerade blixtsnabbt och utlyste stormöte den 25.7 samt utsåg ansvariga för kontaktande av Trafikverket, media, Åtvidabergs kommun, alla boende etc.

Trafikverket stod inledningsvis fast vid att ingen provisorisk bro skulle ordnas. Hemställan till försvaret om hjälp avsändes därför av folket.

Corren meddelade sin ankomst till det utlysta mötet.

Kommunstyrelsens semestrande ordförande underrättades om händelseutvecklingen varvid han omedelbart instruerade den likaledes semestrande kommundirektören att tillse vad, som kunde göras. Därutöver togs ingen kontakt med politiska partier eftersom ingen tid fanns för annat än mycket snabba, konkreta åtgärder.

Kommunens tjänstemannasida blev tagen på sängen av kallelse till stormöte eftersom man var helt inställd på att börja planera omdirigeringar av tex. skolskjutsar med anledning av den information som man erhållit ett fåtal dagar tidigare.

Till möte den 25.7 infann sig förutom ett stort uppbåd av ortens folk även Correns skribent och kommunens stabschef samt trafikplanerare, men inte Trafikverket.

Märkbart tagna av folkets raseri (speglat i Corren den 29.7) utlovade kommuntjänstemännen bästa möjliga påverkan visavi Trafikverket. Så skedde också med följd att det senare började vackla i sitt tidigare beslut.

Samtidigt bestormade folket Trafikverket med konkret förslag till förbifart, utformat av lokalt tillgänglig expertis.

Ställt inför denna samfällda energi ändrade sig Trafikverket. Provisoriska förbifarten blir av och har påbörjats.

Sverige fungerar !

 

PS. Av insändare har framgått att ett politiskt parti gärna vill slå mynt av folkets samfällda insats. Detta är oförtjänt. DS

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa