Svar till Janne E

Insändare2021-08-07 08:08
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Signaturen Janne E oroar sig för klimatförändringen, Corren 3/8. Han tycker att Trafikverket borde stoppa bygget av Ostlänken och istället satsa på befintlig järnväg. Så brukar järnvägsmotståndare resonera som inte vill se sambandet mellan vägtrafik och klimatförändringen.

Om han verkligen oroar sig för klimatet borde han argumentera för minskat vägbyggande och fler järnvägsspår. Då skulle det bli möjligt att flytta över mer av dagens person- och godstransporter från väg till järnväg. 

Fördel: färre kostsamma vägbyggen, minskade utsläpp och energieffektivare transporter.