Stuprören inom sjukvården leder till onödigt lidande

En liten kodsträng som gör att vårdcentralen kan mejla i stället för ett brev till patienten kommer fort att betala sig. Börja där, menar insändarskribenten.

Min slutsats är att alla områden behöver förbättras, såväl små som större åtgärder. 1177 och dess oförmåga att flytta case till nästa nivå som en vårdcentral utan att blanda in kunden borde inte vara svårt att lösa, menar insändarskribenten.

Min slutsats är att alla områden behöver förbättras, såväl små som större åtgärder. 1177 och dess oförmåga att flytta case till nästa nivå som en vårdcentral utan att blanda in kunden borde inte vara svårt att lösa, menar insändarskribenten.

Foto: Ellen Nielsen-Kindstrand/arkiv

Insändare2024-04-10 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt direktör Borin befinner sig Region Östergötland i ekonomiskt fritt fall. Det finns skäl att instämma. Anledningen är förmodligen jobbigare att uttrycka, men högst troligt en palett av orsaker har gjort att det ser illa ut. Just nu är varselpipan blåst med allt vad det innebär. 

Själv har jag stiftat bekantskap med vården i Östergötland efter att hållit mig borta under flera år. Förutom vaccin och lite markkänning med motorcykeln har jag klarat mig utan regionens omvårdnad. Nu är läget förändrat och jag söker vård hemma och det går så där.

Enligt beprövad teori från Boston Consulting Group lyckas en organisation väl om den lyckas styra efter fem olika fokusområden. Man måste hantera och balansera kunden, ägaren, personalen, verksamheten och innovationskraften. Blir det slagsida på några av målen kommer inte företaget att lyckas långsiktigt och upphör. 

För att bli hjälpt har jag följt gällande rutiner. På 1177.se har jag sökt information, uppdaterat personliga uppgifter och pratat med personal både via mejl och telefon. Mejl uppmanar till telefon i stället för att läsa aktuell information och ge svar direkt. Självklart krävs ledtider och tid innan kontakt, men finns det mål för svarstider i verksamheten? Kan de bli bättre? När är uppgiften löst? När man väl kommer i ingrepp är oftast personalen kunnig och med kundfokus. Dock haltar stödprocesserna. Sjuksköterskan på 1177 kan/vill inte lägga en ”ticket” för nästa steg hos aktuell vårdcentral då han ger vård och inte administrerar. På vårdcentralen är det lättare med fysiskt möte i receptionen än att ringa då telefonkvoten snabbt är full för dagen. 

Gamla system på vårdcentralen används och uppdateras ibland, integrationer mellan system finns inte – här handknackas det. Mejl till patient finns inte, utan brev på traditionellt sätt gäller. Allt detta ger låg framdrivning och patienten blir kvar onödigt länge i vårdkedjan och stuprören leder till onödigt lidande.

I nuläget har jag besökt receptionen på vårdcentralen och lämnat prov och uppdaterat kontaktinfo. Medicinlistan på 1177 till ingen nytta utan lämnad till vårdcentral efter önskemål och recept kanske kommer. Min slutsats är att alla områden behöver förbättras, såväl små som större åtgärder. 1177 och dess oförmåga att flytta case till nästa nivå som en vårdcentral utan att blanda in kunden borde inte vara svårt att lösa. En liten kodsträng som gör att vårdcentralen kan mejla i stället för ett brev till patienten kommer fort att betala sig. Börja där.