Stötta engagemanget för spolning av isbanor

Det finns mycket positivt i att människor engagerar sig för att göra det trevligt med aktiviteter i sina bostadsområden, som till exempel spolning av isbanor, menar insändarskribenten.

Förutom den rena nyttigheten som uppnås, är själva engagemanget att samlas kring ett gemensamt projekt något positivt. Det stärker samhörigheten inom området, menar insändarskribenten.

Förutom den rena nyttigheten som uppnås, är själva engagemanget att samlas kring ett gemensamt projekt något positivt. Det stärker samhörigheten inom området, menar insändarskribenten.

Foto: Christian Svahn

Insändare2023-12-12 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Eldsjälarna spolade rinken 20 gånger innan premiären" (4/12):

Det gladde mig mycket att läsa artikeln i Corren. Det var även en bild om detta på omslaget av tidningen. Varför blev jag då så glad av detta engagemang för isbanan i Rimforsa? Ja, av flera skäl. Dels påminde det mig om de spolade isbanor, som fanns litet överallt i Stockholm, när jag växte upp där på 1950-talet, dels också av att det faktiskt fanns sådana även i Linköping, när jag flyttade dit på 1970-talet. Ja, så sent som för tjugo år minns jag att det fanns en sådan bana även nedanför kyrkan i Kärna. Den spolades också av ideella krafter.

På den tiden var jag politiskt aktiv och väckte en motion i kommunfullmäktige om att kommunen borde uppmuntra ett sådant engagemang. Jag hade även tagit reda på hur det var i andra kommuner. Bland annat fanns det då i Jönköping ett program för hur kommunen kunde hjälpa till. Jag kontaktade även de som var ansvariga för idrottsanläggningar i Linköpings kommun hur det där var ordnat med spolning av isbanor. Jag fick då veta att det egentligen fanns en plan för detta även i Linköping och mellan vilka datum det skulle ske om väderleken var tjänlig. 

Tyvärr får även jag medge att väderleken inte alltid har varit så tjänlig för att spola isbanor, som den var i Stockholm på 1950-talet och i Linköping på 1970-talet. Men vissa år har vädret faktiskt varit tillräckligt bra för detta. Det har det varit hittills denna vinter. Och då det är i så fall synd att det inte finns en motsvarande beredskap i Linköping som det finns i Rimforsa.

Det finns mycket positivt i att människor engagerar sig för att göra det trevligt med aktiviteter i sina bostadsområden, som till exempel spolning av isbanor. Förutom den rena nyttigheten som uppnås, är själva engagemanget att samlas kring ett gemensamt projekt något positivt enligt min mening. Det stärker samhörigheten inom området.

Det blir annars en förväntan om att kommunen skall ordna allt och att det då helst ska vara åtminstone konstfrusna anläggningar och helst mindre ishallar. Det finns politiker även i Linköping, som tycker att det är röstvinnande att utlova konstfrusen is och helst i ishall. Jag skulle bli väldigt glad om jag kunde läsa om något politiskt parti, som i stället för att utlova ishallar, kunde utlova ett engagemang för att stötta de människor och föreningar i Linköping som i detta fall vill ställa upp för att spola upp isbanor. Det kanske inte av ambitiösa politiker uppfattas som ett tillräckligt grandiost löfte. Men det är å andra sidan ett realistiskt löfte och tänk även på att respekten och tilliten till medborgarnas vilja att göra ideella insatser är värd något.