Stort avhopp – granska utbildningen omedelbart

Om dryga 30 studenter av 37 väljer att hoppa av utbildningen efter bara en termin har utbildningen och lärarna stora brister. Man väljer att stoppa huvudet i sanden och inte inse alla problem, menar insändarskribenten.

Insändare 25 augusti 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående YH-utbildning till specialistundersköterska inom operation/anestesi:

Efter att ha fått ta del av information som ger till känna att nästan 30 studenter valt att hoppa av utbildningen efter den första terminen, så är det dags att ansvariga inom Region Östergötland, Myndigheten för Yrkeshögskolan med flera omedelbart tar ett ansvar för och skapar sig en helhetsbild över både utbildningen i stort och anledningarna till avhoppen i synnerhet.

Om dryga 30 studenter av 37 väljer att hoppa av utbildningen efter bara en termin har utbildningen och lärarna stora brister. Man väljer att stoppa huvudet i sanden och inte inse alla problem eller ta till sig av all skriftlig och muntlig återkoppling från studenter.

Även tidigare YH-utbildningar med denna inriktning som bedrivits av Region Östergötland har haft samma problem med mängder av studenter som hoppar av.

Dock hävdar hela tiden ansvariga inom Region Östergötland att det är studenternas fel. Att de inte är motiverade, intresserade, villiga att läsa etcetera. Med få undantag är det säkert så.

Men om någon vågade granska utbildningen, dess upplägg, studieplaner, krav på studenterna vid seminarier, tentor etcetera. Eller vågade läsa och ta del av studenternas kursutvärderingar, skriftliga anledningar till att de slutar med mera, så skulle det bli uppenbart för samtliga att den utbildning som bedrivs och ansvarigas inställning har stora brister. Detsamma gäller tidigare års utbildningar. 

Om någon verkligen tog del av den kritik och återkoppling som studenterna ger, skulle bilden bli något helt annat. Bland annat favorisering av vissa studenter, att uppsatta krav och regler till seminarium "tummas på" beroende på vilken student det är, att uppsatta krav och regler till tenta "tummas på" likväl, att det inte är ett krav på att studenterna kan tala/skriva/förstå/ha läsförståelse i det svenska språket och mer specifikt i medicinsk terminologi.

YH-utbildningen måste omgående granskas av utomstående part. Ansvariga inom Region Östergötland bryr sig inte om den kritik de får ta del av. Myndigheten för Yrkeshögskolan verkar heller inte bry sig.

Kräv granskning och även öppenhet vad gäller alla kritik och kursutvärdering som framkommer. Just nu och i alla tidigare kurser så har den kritiken gömts undan.

"Johan"

 

Svar från Region Östergötland:

Region Östergötland har i samarbete med Östsvenska Yrkeshögskolan bedrivit ovanstående utbildning sedan 2016. Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) beslutar om tillstånd att bedriva utbildningen efter ansökan och ansvarar för kvalitetskontroll av utbildningen. Tillstånd ges för 1–3 år i taget. Vi bedriver även utbildningen Specialistundersköterska Akut- och intensivvård.

Utbildningen leds av en ledningsgrupp med representanter från arbetslivet (chefer, HR-personal), studeranderepresentanter, facklig företrädare från Kommunal samt representanter från utbildningen. I ledningsgruppen diskuteras till exempel studerandeutvärderingar, arbetsgivarnas behov av kunskap hos de studerande etcetera och studeranderepresentanternas frågor.

Vår utbildning kvalitetsgranskades våren 2020 av MYH, med omdömet ”Hög kvalitet” baserat på MYH kvalitetskriterier. MYH granskar bland annat protokoll från ledningsgruppen, intervjuar studenter, lärare och arbetsgivare samt gör egna analyser (MYH 2019/5161). Utbildningen Specialistundersköterska Akut- och intensivvård kvalitetsgranskades 2022, också med omdömet ”Hög kvalitet” (MYH 2022/6947).

Insändaren anger siffror på avhopp som vi inte kan verifiera. Vi har de två senaste åren haft 19 avhopp av 57 antagna under första terminen, varav några antogs men ej kom till uppropet. Tidigare kurser är svåra att bedöma då deras studier sammanföll med pandemin och en enorm arbetsbelastning för undersköterskor inom såväl slutenvård som kommunal vård.

Insändarskribenten är välkommen att höra av sig till oss för vidare dialog.

Karin Björnström Karlsson, kursansvarig, specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa