Stora elcykelsatsningen Linbike – en dyr flopp

Avvecklingen av Linbike beräknas kosta 8 miljoner kronor. Vad har satsningen kostat kommuninnevånarna totalt, frågar sig insändarskribenten.

Endast 200 abonnenter finns på Linbike i dag, vilket är långt under de 2 800 som skulle behövas för att verksamheten ska gå runt, menar insändarskribenten.

Endast 200 abonnenter finns på Linbike i dag, vilket är långt under de 2 800 som skulle behövas för att verksamheten ska gå runt, menar insändarskribenten.

Foto: Johnny Gustavsson

Insändare2021-12-16 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi var många som var skeptiska när satsningen på kommunala elcyklar i Linköping sjösattes; stöldrisker, användningsgrad och kostnader. Så rätt vi fick. Nu tycker kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M) att kostnaderna inte längre är rimliga. Endast 200 abonnenter finns på Linbike i dag, vilket är långt under de 2 800 som skulle behövas för att verksamheten ska gå runt. 

Avvecklingen av Linbike beräknas kosta 8 miljoner kronor. Vad har satsningen kostat kommuninnevånarna totalt? Den förra kommunledningen som bestod av socialdemokrater, miljöpartister och liberaler avkrävs härmed ett svar. Det är inte första gången våra politiker gör lite som de vill med skatteintäkter från medborgarna och driver och tar beslut i frågor som går stick i stäv med innevånarnas uppfattningar (närliggande exemplen är Tinnis och "Sveriges bästa julstad"). 

De är förtroendevalda och ska driva och vara lyhörda för medborgarnas uppfattningar i olika frågor och inte bara hävda sina egna åsikter.