Stoppa våldet mot kvinnor och flickor

Trots förändringar i lagstiftning och mer resurser till olika myndigheter fortsätter våldet i olika former mot kvinnor och unga flickor – i vårt land och i vår kommun.

Linköpings kommun kommer den 25 november, som är ”Orange Day” - den av FN instiftade internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor - lysa upp platser i Linköping, skriver Linköpings Zontaklubb.

Linköpings kommun kommer den 25 november, som är ”Orange Day” - den av FN instiftade internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor - lysa upp platser i Linköping, skriver Linköpings Zontaklubb.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare2021-11-25 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den årliga världsomfattande kampanjen mot kvinnovåld pågår från den 25 november till 10 december. FN, statliga och kommunala myndigheter samt olika organisationer är enga­gerade i 16-dagarskampanjen och Zonta International deltar under mottot Zonta says NO to violence against women – Zonta säger nej till våld mot kvinnor. 

Linköpings kommun kommer den 25 november, som är ”Orange Day” den av FN instiftade internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, lysa upp platser i Linköping, efter ansökan från Linköpings Zontaklubb. Det kommer att vara orange belysning på Trädgårdstorget, i Järnvägsparken, samt vid E4.

Under pandemin har människors isolering ökat. Det har funnits oro för att våldet i hemmen har ökat och att utsatta personer inte har kunnat eller vågat söka hjälp. Barn har i år, liksom tidigare år, fått uppleva att deras mamma mördats! Bris, Kvinnofridslinjen och andra stödorganisa­tioner rapporterar att antalet kontaktsökande har ökat kraftigt.

Vi i Zonta säger nej till våld mot kvinnor och flickor, nej till barnäktenskap och nej till heders­relaterat våld. Det är nu dags för politisk handling som ger resultat och vi uppmanar alla i samhället att arbeta aktivt med dessa frågor. Vi väntar med intresse på att få veta vilka åtgärder som kommer att vidtas från politiker och berörda myndigheter, med tanke på den negativa trenden.

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) polisanmäldes i vår kommun 294 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år under 2020. Dessa siffror manar till eftertanke, liksom det brutala kvinnomordet i Linköping tidigare i år på Centralstationen i Linköping. 

Våldet i vårt samhälle eskalerar, dagligen ser vi rubriker om misshandel, skjutningar och mord, medan våld och kränkningar av olika slag mot kvinnor och flickor rapporteras mer sällan i massmedia. Nu eller aldrig måste våldstrenden brytas, det är hög tid att vi alla reagerar, agerar och inte blir likgiltiga! Tillsammans måste vi alla arbeta för att få förändring till stånd.

 
 
 
 
 
 
Läs mer om