Stoppa eller fördröj beslut om kärnavfall

Insändare2021-12-13 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Stoppa eller fördröj beslut angående långtidsförvar av utbränt kärnbränsle.

Lite bekymmersamt är att den proposition som MP lagt om slutförvar av kärnavfallet dels måste beslutas 27 januari 2022, dels tydligen är en förutsättning för att få ladda nya bränsle­stavar i kärnkraftverken. Detta är dubbelt dumt för det är ju verkligen nu som kärnkraften behövs som mest och senare kan ju detta avfall upparbetas och användas som bränsle till 4:e generationens kärnkraft. Då är det så lagom roligt om det ligger ingjutet i dyra kopparkapslar långt ner i berget. 

Realistiskt kanske det återbruket kan bli verklighet om 10–20 år. Då blir ju nuvarande avfall en resurs som kan nyttjas här eller exporteras. Dessa fakta har ju varit tillgängliga under lång tid, men utredare och beslutsfattare har tydligen svårt att ta till sig ny teknik. Det är ju uppenbart att felaktiga beslut måste undvikas och att elmarknaden behöver nya riktlinjer.

 
 
 
 
 
 
Läs mer om