Station längs E4:an en mycket dålig lösning

Insändare2021-11-18 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln "Station längs E4:an ger minst extern påverkan" (11/11):

All erfarenhet visar att en extern station leder till betydligt lägre tågresande jämfört med en centralt placerad. Den må vara en bekväm lösning för en minoritet som kommer med bil för att ta snabbtåget till Stockholm. För alla andra är det en sämre lösning.

Det är viktigt att betrakta järnväg och övrig kollektivtrafik som ett integrerat system som strålar samman i en central punkt där man kan byta smidigt mellan snabbtåg, regionaltåg, pendeltåg, länståg och landsortsbussar. Här ska också alla stadsbuss- och spårvägslinjer stråla samman för matning till tåg och fjärrbussar och byte mellan stadslinjerna. Tack vare det centrala läget kan många även komma dit till fots eller per cykel från bostäder och arbetsplatser i innerstaden. Inget av detta kan uppfyllas om man lägger stationen vid E4:an!

Resecentrum – hellre kallat Centralstation – ska också innehålla en mängd serviceinrättningar, butiker och så vidare. Det ska inte grävas ner i en fruktansvärt dyr tunnel, utan ligga kvar på marken centralt i staden och utformas med en vacker och spektakulär modern arkitektur där också det k-märkta gamla stationshuset ingår som en del. En Centralstation som hela staden och dess innevånare kan vara stolta över och som markerar järnvägens betydelse.

Om tidsvinsten för genomgångsresenärer motiverar kostnaden kan man möjligen tänka sig en förbigångslinje längs E4:an för de snabbtåg som inte ska stanna i Linköping. Men ingen station vid E4:an!