Stärk ungas syn på samtycke och sexualitet

Skolan ska enligt läroplanerna se till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till bristen på samtycke och den förnedring av kvinnor som sker i porren, skriver Linköpings Zontaklubb.

Pojkars och flickors konsumtion skiljer sig åt: pojkar söker tidigare upp porr på internet och ser på porr i mycket högre grad än flickor, menar insändarskribenten.

Pojkars och flickors konsumtion skiljer sig åt: pojkar söker tidigare upp porr på internet och ser på porr i mycket högre grad än flickor, menar insändarskribenten.

Foto: Tim Aro/TT

Insändare2023-03-08 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jämställdhet mellan män och kvinnor är en grundläggande mänsklig rättighet som slogs fast i FN-stadgan 1945. Skolans läroplaner tar numera upp skolans ansvar att problematisera och utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur samtycke, relationer och sexualitet framställs i olika sammanhang. Det är viktigt att arbeta aktivt så att ungas rättigheter skyddas.

Att skydda kvinnors rättigheter har ett brett stöd över hela världen. I Sveriges nationella strategi över hur mäns våld mot kvinnor ska upphöra, framgår att porrens beskrivning av kvinnor ska motverkas. Skolan ska enligt läroplanerna se till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till bristen på samtycke och den förnedring av kvinnor som sker i porren. Våra unga påverkas negativt till exempel av miljontals porrfilmer på internet. Kvinnorna förnedras och framställs som objekt som bara är till för mannen. Porren kan flytta gränser.

Barnombudsmannens kartläggning (2020–2021) av porrens inverkan på barn och unga visar att en majoritet av unga 13–16 år inte har konsumerat porr under det senaste året. Men en del gör det och vissa konsumerar mycket. Pojkars och flickors konsumtion skiljer sig åt: pojkar söker tidigare upp porr på internet och ser på porr i mycket högre grad än flickor. Pojkars inställning är mer positiv än flickors och det finns ett samband mellan porrkonsumtion och olika problembeteenden som sexuellt våld bland pojkar och utsatthet för sexuellt våld bland flickor.

Vetenskapliga studier visar att en god sexualundervisning och utbildning i att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur samtycke, relationer och sexualitet framställs i olika sammanhang, bland annat i pornografi, leder till en ökad respekt för den kroppsliga integriteten och att konsumtionen av porr minskar. Vi zontor vill därför understryka vikten av undervisning i samtycke, relationer och sexualitet och att ett kritiskt förhållningssätt till pornografi utvecklas hos unga. 

Att skydda unga från porr sträcker sig även utanför skolan. Låt oss samverka i att problematisera och motverka pornografins skadliga påverkan. Det är tillsammans vi kan stärka ungas syn på samtycke, relationer och sexualitet.