Stångån har sin källa i Ydre

Insändare 3 augusti 2022 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tekniska Verkens skribenter tycks tillhöra den generation då geografiämnet försvann ur den svenska läroplanen. Informationsflödet vid stadens dagvattenbrunnar lär ut att där börjar Stångån. Emellertid är detta vattendrag betydligt längre och har sin upprinna (källa) i sydöstra Ydre, från en våtmark med sina alar fortsätter ån söderut för att vid Vimmerby vika norrut genom åker- och skogsmark och genom flera sjöar i sprickdalarna.

Innebörden av Tekniska Verkens slogan är obegriplig för mig. Humor, okunskap eller dåligt omdöme? Hur ska gatutrafikanten uppfatta ”informationen” vid avloppsbrunnarna? Desinformationen bör skrubbas bort för att inte fördjupa okunskapen


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa