Stäng inte ute hörselskadade – rädda våra hörslingor

Risken är stor att alltfler lokaler kommer att bli otillgängliga för oss hörapparatbärare, då de inte kommer att förses med teleslingor, menar insändarskribenterna.

Där det saknas teleslinga så stängs vi hörselskadade ute. Vi tvingas lämna möten och föreställningar, bara för att vi inte hör, menar insändarskribenterna.

Där det saknas teleslinga så stängs vi hörselskadade ute. Vi tvingas lämna möten och föreställningar, bara för att vi inte hör, menar insändarskribenterna.

Foto: VT

Insändare2023-12-04 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Boverket vill ta bort kravet på teleslinga i sina allmänna råd om tillgänglighet. Absurt är vad det är. Om det kravet försvinner då försvinner också hörselskadades delaktighet. Det kan leda till att det som byggs eller byggs om kommer att vara otillgängligt för hörselskadade.

De byggregler som gäller i dag kräver att ”teleslinga eller andra tekniska lösningar” installeras i lokaler som rymmer fler än 50 personer vid ny- och ombyggnation. Det HRF, Hörselskadades riksförbund, kämpat för under många år och lyckats driva igenom vill vi naturligtvis få behålla.

Teleslinga är ett enkelt sätt att få nöjda besökare och att visa respekt. Respekt för alla människors rätt att ta del av kultur, underhållning, politik, information och samtal. Respekt för hörselskadades rätt att vara delaktiga i det samhälle vi lever i.

Boverkets förslag innebär att i stort sett alla konkreta krav ska tas bort ur byggreglerna för att underlätta byggande. Risken är stor att alltfler lokaler kommer att bli otillgängliga för oss hörapparatbärare, då de inte kommer att förses med teleslingor.

Hörapparater ger inte perfekt hörsel, men är en god hjälp. Särskilt bra blir det när det finns teleslinga (hörslinga). Då kan vi sätta hörapparaterna på T-läge och med ens överförs det skådespelaren eller föreläsaren säger direkt till hörapparaterna, enkelt och trådlöst. Det gör enorm skillnad! Plötsligt kommer rösterna nära och även vi hör.

Där det saknas teleslinga så stängs vi hörselskadade ute. Vi tvingas lämna möten och föreställningar, bara för att vi inte hör. Eller så sitter vi kvar, utan en chans att uppfatta skämten, replikerna, argumenten. Närvarande, men ändå utanför.

Så ser det ut, trots att diskrimineringslagen numera förbjuder bristande tillgänglighet.

HRF arbetar för ett hörselsmart samhälle, där Sveriges 1,5 miljoner hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.