Ständigt problem med farligt backande sopbilar i Ryd

Gör inte Tekniska verken någon fältmässig kontroll på hur deras entreprenör sköter sitt uppdrag, undrar insändarskribenten.
Gör inte Tekniska verken någon fältmässig kontroll på hur deras entreprenör sköter sitt uppdrag, undrar insändarskribenten.

Backande sopbilar på gatorna med KB-villor i Ryd i Linköping verkar vara ett evigt problem, skriver en boende.

Insändare 14 november 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Senaste veckorna är det bilen som hämtar trädgårdsavfall som inte kör hänsynsfullt.  

Gör inte Tekniska verken någon fältmässig kontroll på hur deras entreprenör sköter sitt uppdrag?

Det får inte hända olyckor på grund av detta farliga beteende.

"Stopp"

 

Svar från Tekniska verken:

Hej! Säkerheten kring avfallshanteringen är viktig för oss. Vi informerar våra samarbetspartners om vilka regler och rutiner som gäller för våra hämtningsområden, och för dialog om de områden där det är speciellt svårt att ta sig fram och vända med bilarna. Det är samtal som vi kontinuerligt har med våra leverantörer.

Vi fortsätter att föra de här dialogerna med de leverantörer som hämtar avfall, och vill samtidigt tacka för att du hör av dig så att vi kan göra vår avfallshantering ännu säkrare.

Johan Borg, affärsenhetschef hushållsavfall, Tekniska verken


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa