Ständiga nedskärningar drabbar funktionsnedsatta

Talade med en god vän – aktiv i funktionshinderrörelsen – angående nedrustningen som drabbat gruppen funktionsnedsatta/äldre under senare år.

Äldre och personer med funktionsnedsättningar berövas  möjligheter att leva som andra, skriver insändarskribenten,

Äldre och personer med funktionsnedsättningar berövas möjligheter att leva som andra, skriver insändarskribenten,

Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix/TT

Insändare2021-06-11 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

- Trots att kommunerna har det yttersta ansvaret för alla medborgare så har den som blivit av med assistanstimmar via Försäkringskassan inte kompenserats med LSS-assistans i tillräcklig omfattning. Istället har kommunerna valt att bevilja hemtjänst med punktinsatser vilket begränsat den enskildes rörelsefrihet i hög grad.

- Riksfärdtjänsten har sedan många år utförts med allmänna transporter oavsett förutsättningarna för den enskilde. 

- Parkeringstillstånd dras in för personer som har ett specialfordon anpassat efter sina behov med motiveringen att personen själv måste kunna köra fordonet. 

- Busslinjer dras in/ändras vilket medför att äldre eller personer med funktionsnedsättning inte längre kan använda kollektivtrafiken.

- Indragning av den kommunala färdtjänsten där äldre och personer med funktionsnedsättning blir av med sitt färdtjänsttillstånd. 

- Hjälpmedel dras in eller avgiftsbeläggs. 

- Och nu senast – färdtjänsttaxan följer inte längre biljettpriset för kollektivtrafiken om fullmäktige följer samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Alla dessa punkter ovan kan kompletteras med otaliga berättelser om hur äldre personer och personer med funktionsnedsättningar berövas sina möjligheter att delta i samhällets olika aktiviteter och leva som andra. 

Vi konstaterar också att vi inte ens blir lyssnade på av våra folkvalda politiker längre. Det är därför viktigare än någonsin att vi vässar pennorna och samlar alla goda krafter för att åstadkomma den förändring som krävs för att alla ska kunna delta utifrån sina egna behov och önskemål på samma sätt som övriga kommuninvånare.