Språket vårdas ömt av våra svensklärare

Insändare 18 maj 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Många kan inte skilja på var och vart" (14/5):

Hej Språkpolisen! Du undrar om skolan slutat att lära ut korrekt svenska, och det enkla svaret är: Nej. Det utvecklade svaret följer strax, men först behöver vi stanna upp och förtydliga vad som menas med att "lära ut". Skolan lär ut en mängd saker, men det är inte samma sak (och har aldrig varit samma sak) som att alla elever lär sig allt som lärs ut. När det gäller elevernas språkkunskaper i svenska ser vi tyvärr att läsförståelsen generellt försämrats och att vissa elever numera kommer mer i kontakt med engelsk text än med svensk. Detta är naturligtvis problematiskt och tas på stort allvar av skolan. Vi fortsätter enträget att lära ut korrekt svenska, vilket bland annat innebär att man skiljer på vart och var, att man skiljer på de och dem och att man får lära sig hur språk över tid förändras. Före Gustav Vasas bibel stavades det lite hursomhelst i Sverige. 1906 genomfördes en stavningsreform, där ord som "hvar" och "hvart" blir till "var" och "vart". Sådant lärs också ut.

Vi behöver också skilja på talat och skrivet språk. Våra sätt att tala är i det närmaste oändliga. Såväl dialekter som ålder, utbildningsbakgrund och samhällsklass påverkar hur vi talar. Detta kommer vi aldrig kunna ändra på med regler, men det man kan se är att vi talar mer lika nu än förr, till exempel genom att dialekterna utjämnas. Självklar lär skolan ut hur man bör tala och uttrycka sig i formella sammanhang.

Så vad kan man då göra om man förfasas över slarv och förfall i skriven svenska? Man kan prata med barn och unga om vikten av skola och utbildning. Man kan läsa mycket och ofta för barn och ge bort böcker till barn och unga som man har i sin närhet. Man kan läsa mycket själv och prata om läsning, litteratur och text med barn och unga. Lycka till och hav förtröstan! Det svenska språket vårdas och omhuldas ömt av Sveriges svensklärare!


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Linköpingsföretagen i nytt samarbete – ska lanseras över hela Sverige

Linköpingsföretagen i nytt samarbete – ska lanseras över hela Sverige

Han fann rosorna i Jesus törnekrona – den bortglömde Linnélärjungen från Linghem fyller 300 år

Han fann rosorna i Jesus törnekrona – den bortglömde Linnélärjungen från Linghem fyller 300 år

Klassåterträff – tog studenten tillsammans i Linköping för 62 år sedan

Klassåterträff – tog studenten tillsammans i Linköping för 62 år sedan

Konstens obestridliga gudsbevis – Peter Halldorf om att se Gud

Konstens obestridliga gudsbevis – Peter Halldorf om att se Gud
Affärsliv
Linköping

Från idé till verklighet på tio dagar – nu ska Linköpingsföretagets verktyg hjälpa ukrainska flyktingar

Från idé till verklighet på tio dagar – nu ska Linköpingsföretagets verktyg hjälpa ukrainska flyktingar
Visa fler