Spårmärkningen följer samma standard

Det pågår ett arbete med att förbättra märkning av spåren i Vidingsjö och Ryd.

Vi förbättrar spårmärkningen i Vidingsjö och i Ryd, skriver ansvariga på Linköpings kommun.

Vi förbättrar spårmärkningen i Vidingsjö och i Ryd, skriver ansvariga på Linköpings kommun.

Foto: Peter Calén

Insändare2021-04-29 13:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "Urspårad märkning av leder i Vidingsjöskogen" (22/4).

Tack för att du uppskattar vårt fina friluftsområde runt Vidingsjö och motionscentret.

Det finns som du skriver många olika slingor runt Vidingsjö motionscentrum. Genom att erbjuda cyklister, ryttare, löpare eller dem som promenerar egna spår, minskar risken för konflikter och faror.  

På bredare skogsvägar får flera samsas. Korsningar mellan de olika typerna av spår är tyvärr omöjligt att undvika då många ska rymmas på samma plats.

Spår märks ut både av kommunen och av föreningar. När en förening vill dra upp ett nytt spår är det upp till kommunen att bedöma om det är lämpligt och sedan godkänna eller avslå. Även typen av märkning måste godkännas av kommunen innan märkning sker.

Det pågår ett arbete med att förbättra märkning av spåren i Vidingsjö och Ryd, vi följer en standard för att det ska vara lätt att veta vilken sträcka man är på oavsett område. 

Vi kommer att märka spåren med fyrkantiga aluminiumskyltar i olika färger. Skyltarna kommer att placeras i ledningsstolpar där sådana finns och i träd. De fästen som används är ofarliga för träden.

Tillvägagångssättet är godkänt av kommunens skogsförvaltare. Att slå ner nya stolpar för att fästa en aluminiumskylt på är både dyrt och omständligt.