Snabbt ändrar politikerna sitt tonläge

Kommer vi även framöver få höra politiska ledare som utnyttjar rädslan hos en del av våra medborgare i syfte att öka sin egen makt, frågar sig insändarskribenten.

Insändare 4 oktober 2022 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under de senaste åren har politiker från den högra sidan med enfas hävdat att hårdare straff, övervakningskameror, fler poliser, visitationszoner, knarkhundar i skolor och andra metoder är lösningen på de kriminellas ökande våldshantering som exempelvis skjutningar. 

I dag, cirka tre veckor efter att vi medborgare lagt sin röstsedel, så har tre nya skjutningar inträffat i Södertälje med dödligt utfall. Då Södertäljeborna har givit den högra sidan sitt förtroende att leda kommunen så intervjuas den kommande ledande M-politikern i Sveriges radio. Vad är hans budskap? Jo, vi i kommunen kan inte hantera denna utveckling på egen hand utan här krävs en samlad insats från alla funktioner inom vårt land. Han tänker troligen på exempelvis stora insatser för att minska rekrytering av unga till den kriminella miljön, stora insatser för att utveckla redan utsatta bostadsområden, minska segregationen i skolan, öka polisen insatser för att minska narkotikahandeln, etcetera. 

Med andra ord, då politiker plötsligt får makt att göra en insats så ändras tonläget vilket givetvis får en och annan som lagt sin röstsedel på den högra sidan att undra, ”vad är det som händer?”. 

En lärdom som vi medborgare möjligtvis kan lära är: Lyssna och ta del av den kunskap som forskare och andra kunniga personer har skaffat sig hur man bäst får bukt med den kriminella utvecklingen och inte nöja sig med politiker som får stort utrymme i olika medier och där framför snabba och enkla lösningar. 

Kan vi de kommande åren se fram mot breda uppgörelser för att minska de kriminellas framfart i vårt land, eller kommer vi även framöver få höra politiska ledare som utnyttjar rädslan hos en del av våra medborgare i syfte att öka sin egen makt.  


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa