Smidigare att fylla klasserna på Atlasskolan

Beslutet att lägga ner Atlasskolan är ogenomtänkt, då skolan nyttjas av ett flertal andra skolor, menar insändarskribenten.

Skolgården ska vara undermålig, men det finns redan en färdig plan på hur en förbättring av denna ska se ut, menar insändarskribenten.

Skolgården ska vara undermålig, men det finns redan en färdig plan på hur en förbättring av denna ska se ut, menar insändarskribenten.

Foto: Victor Bomgren

Insändare2023-04-27 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag är fundersam hur kommunen har kommit fram till att lägga ner Atlasskolan. Huvudorsaken sägs vara för få elever i skolans lokaler. Så långt förstår jag att det verkar sunt. Men jag vet att Atlasskolans lokaler nyttjas av ett flertal andra skolor, exempelvis Ekkälleskolan, Slaka/Skeda skola, Ekängsskolan och även en resursskola. Då skolan också har en språkprofil som nyttjas av ett flertal skolor, tycker jag inte att beslutet är så genomtänkt. 

När eleverna som tvingats sluta på skolan inte söker till skolor som erbjuds – som står halvtomma och har blandade klasser i olika årskurser – kan jag väl tycka att det hade varit smidigare att fylla på med dessa elever på Atlasskolan. Cirka 50 elever hade räckt för att få fulla klasser. Det är märkligt att skolor som saknar dessa lokaler ska vara fortsatt verksamma. 

Kanske är det därför kommunen söker en lokalplanerare till sitt bolag Lejonfastigheter? Jag har även fått till mig att skolgården är undermålig. Men det finns redan en färdig plan på hur en förbättring av denna ska se ut, så det arbetet är redan genomfört och betalt.