Angående koranbränningar och yttrandefrihet

De styrande i landet borde inse vad ”yttrandefriheten” har kostat för samhället, skriver insändarskribenten.

Insändare 1 augusti 2023 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vore det inte smartare och billigare att ändra i grundlagen i avsnittet yttrandefrihet? Om man genom att hävda yttrandefrihet har för avsikt att genom sitt agerande åsamka skada genom risk för hot för andra människor, ökade kostnader för samhället, samt i övrigt negativa konsekvenser, så skulle man enligt lagen inte få tillstånd för sånt agerande. 

 

Yttrandefrihet är väl en sak. Man får tycka vad man vill, men när det gäller handlingsfrihet som uppenbart ger ödesdigra konsekvenser (om man nu är klok nog att tänka i flera steg och gör riskanalys innan tillstånd ges), så borde det väl vara självklart att redan från början neka sådant agerande som leder till skada. Yttrandefrihet och handlingsfrihet innehåller väl olika aspekter. Det är alltid lätt att vara efterklok. De styrande i landet borde väl inse vad ”yttrandefriheten” har fört med sig i form av kostnaden för samhället och hotbild från världen?

 

Varför ska det vara så svårt att få in sunt förnuft och logisk tankeverksamhet redan från början? Det vore väldigt intressant att få en bild av hur mycket onödiga kostnader (förutom skada och hot för människor) som tillåtelsen av den första koranbränningen i Sverige har lett till. Kanske det är dags att tänka till och göra ett tillägg/förtydligande i lagtexten? Varför vänta tills det kanske genererar ännu fler/värre konsekvenser? 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa