Släpp prestigen och spara enorma summor

Precis som på 80-talet funderar man på om det verkligen finns utrymme för två flygplatser i Östergötland.

Flygplats i Linköping och Ostlänkenstation i Norrköping, föreslår insändarskribenten.

Flygplats i Linköping och Ostlänkenstation i Norrköping, föreslår insändarskribenten.

Foto: Peter Jigerstrom

Insändare2021-03-16 14:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men det är ingen som ser den verkliga elefanten i rummet – finns det verkligen utrymme för två flygplatser i Linköping, varav den ena har dubbla startbanor?

Om all flygverksamhet samlas på Malmen skulle mark för tusentals bostäder frigöras från bullermattorna öster om staden. Det skulle ge betydligt större effekt än den patetiska banflytten som nu pågår. 

Om man sedan väger in järnvägstrafiken skulle en gemensam station för Ostlänken kunna förläggas väster om Norrköping och anslutas med en snabb pendeltågsförbindelse till 2–3 stationer i varje stad. 

Den enda nackdelen med denna lösning är bullersituationen väster om Linköping men där har redan Resmex goda erfarenheter av att lösa in fastigheter som ligger i vägen för en samhällsbyggnadsstrategi som sträcker sig över flera mandatperioder. 

Så släpp prestigen, samla flyget i en stad och höghastighetstågen i en stad och spara enorma pengar för Östergötland som helhet.