Skötseln av ytor vid Södra Ekkällan har börjat fallera

Med några enkla grepp skulle man få till en trevligare stadsdel, och kanske också spara en och annan skattekrona, skriver en boende i Södra Ekkällan.

Initialt sköttes grusytorna i Södra Ekkällan på ett adekvat sätt, men har under de senare åren börjat fallera markant, menar insändarskribenten.

Initialt sköttes grusytorna i Södra Ekkällan på ett adekvat sätt, men har under de senare åren börjat fallera markant, menar insändarskribenten.

Foto: JM

Insändare2022-06-09 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Södra Ekkällan är en stadsdel som vuxit stort under de senaste 10 åren. Området har till stor del påkostade P-ytor, med intilliggande grusytor av stenmjöl. Initialt sköttes dessa på ett adekvat sätt, men har under de senare åren börjat fallera markant. I området finns också gräsytor. Efter att ha studerat hur skötseln har skurits ned över åren, har jag följande förslag till kommunen hur den kan förbättras för de gator man ansvarar för.

Grusytor: I dag är samtliga av dessa ytor kontaminerade av vintergrus. Ytorna på Rotegatan är numera belagd med mindre sten, för att försöka gömma undan ogräs. I stället bör man återställa samtliga ytor till ursprungsskick, och utföra manuell rensning 4 gånger/år. Experiment med hetvatten funkar dåligt och är tidsödande.

Gräsklippning: Gräsklippning bör utföras med större frekvens, och med maskiner som är avsedda för respektive yta. Ytan vid Tinnerbäcksrondellen som vätter mot P-platsen, blir bara till hälften klippt beroende på fel maskintyp. Den större ytan vid rondellen klipps i dag av boende, eftersom tidsintervallet är för långt.

Vintergrus: Övergå till att salta och borsta samtliga gång- och cykelbanor under vintern. Detta är mer effektivt, och samtidigt slipper man uppsamlingen av gruset under våren. Gruset är dessutom en stor miljöbov, då det förstör omkringliggande ytor över tid.

Med några enkla grepp skulle man få till en trevligare stadsdel, och kanske också spara en och annan skattekrona. Hoppas på en förändring i en kommun som menar på att idéer blir till verklighet.