Skötseln av grönytorna i Mjölby är en katastrof

Har Mjölby kommun ekonomiska problem? Man har slutat att klippa gräsmattorna i Mjölby tätort, varför?

Insändarskribenten är missnöjd med skötseln av grönytor i Mjölby, bland annat i potatisrondellen. (Arkivbild).

Insändarskribenten är missnöjd med skötseln av grönytor i Mjölby, bland annat i potatisrondellen. (Arkivbild).

Foto: Mia Karlsvärd

Insändare2021-08-21 09:35
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sista gången man klippte var vid midsommar, efter det har klippningen upphört. Gräsytorna används regelbundet av boende i området men nu kan de inte användas.

Försämringen startade redan för fem år sedan, men i år är det katastrof. Jag har hört med dem som klipper och de säger att tjänstemännen på kommunen skapar ny områden som ska skötas, men det blir inte några nya medarbetare som ska hjälpa till att fixa detta.

Tittar man sedan på våra rondeller så är de fulla med ogräs. Ta ett varv runt potatisrondellen, där växer ogräset över växterna. Kolla också planteringen vid dammen mitt emot BT:s kontor, där ogräset är högre än växterna. 

Om kommun inte klarar av att sköta sina planteringar får man ta bort dem.

Jag är också skattebetalare och vill ha det fint runt det området jag bor på, det är inte bara Gästisparken man ska sköta. Jag kräver en skärpning av Mjölby kommun att fixa till sina grönområden

Skattebetalare

Svar

Det är för oss väldigt glädjande att Mjölby är en av de kommuner i länet som växer snabbast, men det resulterar även i att kommunen har växtvärk. 

Då är det viktigt med en god ekonomisk hushållning, där kommunens alla avdelningar behöver bidra till detta övergripande mål, och så även vår parkavdelning. 

Som ett led i det har vi sett över vår prioritering av skötselnivån på kommunens grönytor. Vi har noga och omsorgsfullt valt ut de platser och grönytor som vi anser ger minst påverkan för våra kommuninvånare. En positiv bieffekt av det hela är att insekter och djur mår bättre när gräset inte klipps för ofta. 

Vi får heller inte glömma att inledningen av sommaren var både varm och regnig om vart annat, vilket bidrog till att våra grönytor växte väldigt fort och vi kom efter lite i tidsplaneringen. 

Vi hoppas ändå att du som kommunmedborgare känner att Mjölby kommun som helhet ger en bra och fin service. 

Peter Wimble, gatu/parkchef Mjölby kommun