Fritidsgård är olämplig plats för HBTQ-kvällar

Det är förödande och okunnigt att möta barnens normala funderingar och problem med att öppna fritidsgården för HBTQ-kvällar, menar insändarskribenterna.

Barn är nyfikna och allt nytt är spännande och intressant som man lätt kan dras med i av kamrater. Därför är aktuell lokal synnerligen olämplig för HBTQ-kvällar, menar insändarskribenterna.

Barn är nyfikna och allt nytt är spännande och intressant som man lätt kan dras med i av kamrater. Därför är aktuell lokal synnerligen olämplig för HBTQ-kvällar, menar insändarskribenterna.

Foto:

Insändare2023-03-20 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi ifrågasätter starkt Mjölby kommuns initiativ att införa Queerius på fritidsgården i Mantorp. Unga personer i puberteten är ofta förvirrade och funderar över sin identitet och sin hälsa. Många mår dessutom dåligt under dessa brytningsår. Orsakerna till det dåliga måendet är varierande men kan finnas i skolmiljön, i relationen till skolkamrater/lärare eller i känslan av misslyckande i studierna.

Ytterligare orsaker till ohälsa, vantrivsel och låg självkänsla kan vara bristen på nära och stödjande relationer med föräldrar och kamrater.
I grundskolan skall barnens svårigheter och problem alltid hanteras av skolhälsovården både i förebyggande och behandlande arbete av skolsköterska, kurator eller psykolog. Dessutom är föräldrars närvaro och stöd helt avgörande för elever vilket skolan kan stödja i föräldracirklar. 

Det är förödande och okunnigt att möta barnens normala funderingar och problem med att öppna fritidsgården för HBTQ-kvällar. Barn är nyfikna och allt nytt är spännande och intressant som man lätt kan dras med i av kamrater. Därför är aktuell lokal synnerligen olämplig.

"Lärare, skolkurator och sjuksköterska"

Svar från Mjölby kommun:

En av kommunens uppgifter är att verka för att unga har meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter. Den tid unga tillbringar utanför skolan spelar en viktig roll för deras personliga och sociala utveckling, deras tillit och etablering i arbets- och samhällslivet. 

Fritidsgårdarna arbetar främjande med ungdomar. Det vill säga, vi arbetar med att ta tillvara individens möjligheter, styrkor, tillgångar och positiva egenskaper och stärka ungdomars tro till sin egen förmåga. 

Målet för regeringens ungdomspolitik är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har regeringens uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga HBTQI-personer, så att de ges möjlighet att delta i trygga och stärkande fritidsaktiviteter på lika villkor som andra unga. 

Efter initiativ från ungdomar i Mantorp påbörjade vi i Mjölby kommun arbetet med att undersöka behovet av en sådan verksamhet som MUCF efterfrågar. Vi fick snabbt ett gensvar som resulterade i att vi valde att starta uppbyggandet av vår verksamhet Queerious. 

Vi delar den del av insändarens beskrivning, som handlar om att många unga funderar över sin identitet och hälsa. Vi menar däremot att en verksamhet som Queerious är ett bra sätt att möta och stödja dessa ungdomar. Queerious är en plats där unga kan umgås med vänner, delta i roliga aktiviteter och träffa utbildade fritidsledare, i en trygg miljö där besökaren får möjlighet att vara sig själv. 

Britt-Louise Rooth och Joachim Thörn, enhetschefer för fritidsgårdarna i Mjölby kommun

Ulf Johansson, kultur- och fritidschef