Skolelev: Kollektivtrafiken är en ständig besvikelse

När man inte trodde att Östgötatrafiken kunde bli något värre så bestämde de sig för att höja priserna och dra in busslinjer. Detta måste få ett stopp, skriver en gymnasieelev.

Ska det verkligen bara vara de som har råd med A-traktor som kan ta sig till skolan i framtiden, undrar insändarskribenten.

Ska det verkligen bara vara de som har råd med A-traktor som kan ta sig till skolan i framtiden, undrar insändarskribenten.

Foto: Patrik Selsfors

Insändare2024-02-14 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under cirka ett halvår har jag åkt med Östgötatrafiken till och från min gymnasieskola. Jag bor ungefär en mil från närmaste hållplats som jag måste ta mig till för att komma vidare till skolan. Dock har jag turen att ha en A-traktor som gör det möjligt för mig att ta mig den sträckan i alla väglag. Nu i sommar, den 17 juni, har Östgötatrafiken bestämt sig att dra in flera busslinjer och bland annat linje 664 som går över Heda och Rök. Jag känner flera personer som tar bussen just den sträckan, de hamnar nu i min sits med upp till en mil till närmaste hållplats. 

Hur ska dessa ungdomar nu ta sig till skolan? Ett alternativ är att föräldrarna skjutsar, men alla föräldrar har inte den möjligheten med till exempel arbetstider att passa. Det kanske inte ens finns någon med körkort i familjen. Ett annat alternativ är att man cyklar eller åker moped, men detta är inte heller hållbart i alla väglag.

Som om detta inte var nog har det beslutats att priserna på biljetter ska ökas med genomsnitt 5 procent genom hela Östergötland med verkan den första februari. Eftersom skolkorten är begränsade till tiderna 05–19 försämras möjligheten för pluggstuga efter skoltid. Då måste man betala för hemresan, vilket nu blir ännu dyrare.

Det ska inte behöva vara en klassfråga om man kan ta sig till skolan eller inte om man bor på landsbygden! Ska det verkligen bara vara de som har råd med A-traktor som kan ta sig till skolan i framtiden?

Lukas 

Svar från Östgötatrafiken:

Jag förstår och beklagar att enskilda individer drabbas när linjer och hållplatser dras in. Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla kollektivtrafiken så att den ska bli så bra som möjligt för så många som möjligt. Vår erfarenhet är att färre linjer men tätare avgångar kommer att öka resandet mellan Ödeshög och Mjölby. Det betyder i sin tur att linjer med väldigt få resande kan tas bort, då dessa varken är miljömässigt eller kostnadsmässigt hållbara, till exempel linje 664 som du specifikt frågar om. I dessa fall hoppas vi att man kan tänka sig att kombinera det kollektiva resandet med bil, buss eller cykel för att ta sig till en större hållplats med goda resmöjligheter.

Vi är av uppfattningen att skolkorten har generösa tider, för att möjliggöra resor i god tid både innan och efter skoldagens slut. Men även här förstår jag att behoven kan variera individuellt mellan elever.

Prishöjningen som vi genomförde den 1 februari motsvarar bara hälften av våra ökade kostnader, som till exempel ökade drivmedelspriser. Den andra delen tas av besparingar i olika former. 

Mattias Näsström, biträdande trafikchef, Östgötatrafiken